belgischeunie@unionbelge.be

40.000 TOESCHOUWERS VOOR GROTE RECONSTRUCTIE SLAG BIJ WATERLOO – 40.000 VISITEURS POUR LA GRANDE RECONSTRUCTION DE LA BATAILLE DE WATERLOO

40.000 TOESCHOUWERS VOOR GROTE RECONSTRUCTIE SLAG BIJ WATERLOO – 40.000 VISITEURS POUR LA GRANDE RECONSTRUCTION DE LA BATAILLE DE WATERLOO

Op 20 juni 2010 woonden 40.000 mensen de grote reconstructie van de Slag bij Waterloo bij. Die slag werd in 1815 op deze plaats uitgevochten tussen het Franse leger van Napoleon enerzijds en de geallieerden van voornamelijk Duitsers en Britten anderzijds. Napoleon verloor en Frankrijk moest België definitief opgeven, wat het pad effende voor de Belgische Revolutie van 1830.
Le 20 juin 2010, 40.000 personnes ont assisté à la grande reconstruction de la Bataille de Waterloo. Cette bataille a eu lieu à cet endroit en 1815 entre l’armée française de Napoléon d’une part et les alliés composés principalement d’Allemands et de Britanniques d’autre part. Napoléon a perdu et la France devait définitivement abandonner la Belgique, ce qui ouvrait la voie vers la Révolution belge de 1830.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)