belgischeunie@unionbelge.be

10.000 STEMMEN – 10.000 VOIX !

10.000 STEMMEN – 10.000 VOIX !

De B.U.B. dankt haar kiezers!

De B.U.B. dankt oprecht al haar kiezers (ongeveer 0,5% van alle kiezers). Ondanks de zeer beperkte middelen (budget van 2.000 euro) hebben meer dan 10.000 Belgen op de B.U.B. gestemd. Wij zullen deze kiezers niet in de steek laten en de partij verder uitbouwen in het licht van de regionale verkiezingen van 2004.

Als enige Belgisch-gezinde partij gaan wij door in de overtuiging dat op een dag deze partij nodig zal zijn voor onze Belgische en Europese toekomst!

Met Belgische én Europese groeten.

Le B.U.B. remercie ses électeurs!

Le B.U.B. remercie sincèrement tous ses électeurs (environ 0,5% de tous les électeurs). Malgré les moyens très limités (budget de 2.000 euros), plus de 10.000 de Belges ont voté pour nous. Nous n’allons pas abandonner ces électeurs et renforcer le parti en vue des élections régionales de 2004.

Comme seul parti pro-belge, nous continuerons dans la conviction qu’un jour on aura besoin de ce parti pour notre avenir belge et européen!

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)