belgischeunie@unionbelge.be

Les partis devraient donner 50 % de leurs subsides aux zones sinistrées – Partijen moeten de helft van subsidies afstaan aan rampgebieden

Les partis devraient donner 50 % de leurs subsides aux zones sinistrées – Partijen moeten de helft van subsidies afstaan aan rampgebieden

Les partis devraient donner 50 % de leurs subsides aux zones sinistrées

Le B.U.B. lance un appel aux partis de notre pays afin qu’ils soient vraiment solidaires avec les pays d’Asie qui ont été sinistrés par le tsunami. S’ils sont vraiment touchés par la situation et s’ils veulent soutenir efficacement, ils doivent prendre des mesures énergiques.

Ceci veut dire : apporter un soutient financier. Pour l’Union Belge, ils devraient donner 50% de leurs subsides pour l’aide à la reconstruction. Les O.N.G. pourront très bien utiliser cet argent. On ne peut pas imaginer un meilleure dépense pour ces subsides. Le B.U.B. souligne enfin encore une fois qu’il souhaite supprimer le financement des partis par l’Etat. On peut dépenser cet argent à des causes plus utiles que de tenir en vie des partis qui sont, en plus, très souvent contre la Belgique. On pense à l’amélioration de l’infrastructure, l’encouragement au sport (à tous les niveaux), l’enseignement, l’aide au développement, …


Partijen moeten de helft van subsidies afstaan aan rampgebieden

De B.U.B. roept de partijen in ons land op om echt solidair te zijn met de gebieden op in Azië die getroffen zijn door de overstromingen. Indien zij echt bekommerd zijn om de toestand en steun willen bieden dienen ze doortastende maatregelen te treffen.

Dat betekent een vergaande financiële steun verlenen. Volgens de Belgische Unie dienen ze dan ook de helft van hun buitenissige partijsubsidies aan noodhulp af te staan. Dit geld zal de hulporganisaties zeer goed van pas komen. Een nuttiger besteding voor deze subsidies kunnen we niet bedenken. De B.U.B. wijst er tenslotte nogmaals op dat zij voorstander is van een afschaffing van de partijsubsidies. Wij willen dit geld besteden aan nuttige doelen in plaats van het in leven houden van partijen, die meestal nog tegen België zijn. We denken voor de uitbesteding dan aan de eerste plaats aan het verbeteren van de infrastructuur, het aanmoedigen van (top)sport en het optrekken van het budget van ontwikkelingshulp.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)