Het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok brokkelt af

In 1989 stonden mensen op de Berlijnse muur, instortend, symbolen van onverdraagzaamheid in haar val meenemend. Vandaag brokkelt de muur die de haat moet bedwingen, het cordon sanitaire, langzaam maar zeker af.

CD&V, N-VA of het VB, het maakte eigenlijk sowieso al niet veel verschil uit. Nu verklaarde echter Pieter De Crem (CD&V): “Het Cordon is niets meer dan de politieke levensverzekering van Agalev en de SP.a. (.) Als extreem-rechts bij de volgende verkiezingen 25% haalt, blijft er maar 75% over om te verdelen onder de democratische partijen. Als SP.a, Agalev en VLD dan niet met ons willen onderhandelen staan we buitenspel“. (DM, 12-11-03). De separatistische CD&V geeft nu ook toe dat om de macht te bekomen ze bereid zijn om samen te werken met wat ze zélf (!) een “ondemocratische” partij noemen. Voor mensen en waarden zeker? Het schaamlapje: “het cordon is contraproductief” wordt gebruikt om deze wansmakelijke stelling te verdedigen.

Wat is het ver gekomen met de oude CVP. Van een gematigde centrumpartij naar een bont allegaartje van neo-racisten (Sauwens, Vandenbrande, Grouwels) en/of separatisten (Declerck,Decrem). Dit alles toont aan wat de B.U.B. al veel eerder zegde, nl. dat er een frontvorming aan de uiterst-rechtse zijde plaatsvindt (*De scheiding der geesten*). Plots lijkt het geen toeval meer dat het VB “meer naar het centrum wilde opschuiven” (F. Dewinter). Zeer grappig wordt dat, een samenwerking tussen een partij die het “establishment van Laken” veracht en een andere die “niet aan de machten van de Koning gaat raken” (snif). Neem daar nog de N-VA bij en langs Nederlandstalige kant is de cirkel rond.

Begrijpelijk dat het VB, zij het met enig voorbehoud, de beslissing toejuicht.

Laten we besluiten met de woorden van VB-voorzitter Frank Vanhecke:

In het parlement was en is het cordon voor paars(groen) daarnaast hét chantagemiddel t.o.v. de CD&V om de oppositie verdeeld te houden en paars(groen) vrij spel te laten.” (vreemd toch, het Cordon werd begin jaren ’90 opgericht bepalend dat geen partij op welk vlak/niveau dan ook met het Vlaams Blok mag samenwerken…pittig detail: de machtspartij van dienst was toen de…CVP) “Ook dat heeft de CD&V eindelijk ingezien. Leterme en De Crem weten nu wat de gevolgen van dit alles zijn : ze dreigen zelf in een cordon sanitaire te raken.”

Laten we er nog aan toevoegen: En dat is maar goed ook!