Zijn wij nationalisten?

Een vraag die veel bij onze tegenstanders opduikt, een verwijt eerder, is dat wij hen niet moeten verketteren omdat ook wij nationalisten zouden zijn. De vraag is wat men verstaat allereerst onder “nationaliteit”. Inderdaad verdedigen wij de Belgische nationaliteit en een heldere structuur van de instellingen van de natie.

Doch wij zijn evenwel geen nationalisten in die zin dat wij ons kanten tégen het typisch nationalistisch streven naar monoculturele staten waarin het “volk” (wie bepaalt wat dat is?) “beslist”.

Wij zijn uitgesproken voorstanders van een (meertalige) rechtsstaat, een meertalige Europese Unie en supra-continentale samenwerkingsbanden. Dit zijn geen loze woorden. Het gebrek aan slagkracht van de Verenigde Naties, een spreekbuis voor sterkere naties, toont aan dat een eerlijker wereld niet alleen mogelijk is, maar ook nodig. In die zin is ons denken Europees en mondiaal. Het tijdperk van de soevereine natie-staten is voorbij, de toekomst ligt besloten in grotere gehelen. Dat is een onontkoombare evolutie, die mede door een razendsnelle technologische ontwikkeling gevoed wordt. Is er dan geen nood aan tussenliggende niveaus? Welnu, we moeten werken met de structuren die we hebben, en dat is wat ons betreft de Belgische staat, met zijn strategisch uitmuntende ligging. In geen land is er tendens tot een absurde splitsing in miniregio’s. In feite is het nationalisme in al zijn facetten reeds door de feiten achterhaald. Het gaat om een schokgolf die in België politiek nog niet doorgedrongen is, verre van zelfs, maar die ons land ook niet onberoerd zal laten. Europa wordt één, de vraag is nu of België zich wil inpassen in dit model, of een figurantenrol bij monde van een paar opperette-staatjes wil spelen.

Het is een prangende vraag waarover dringend een ernstig debat nodig is, omdat het iedereen aanbelangt. Om terug te komen op de beginvraag: ‘zijn wij nationalisten?’. Hierop is het antwoord reeds impliciet aangegeven: neen. Ons interesseert enkel rechtvaardigheid op alle niveaus. Wij zullen niet toelaten dat retrograde krachten een vredelievende samenleving torpederen. Splitsingen op basis van zoiets infantiel als taal zijn uiteraard zéér toekomstgericht (!). Sommigen geven ons geen schijn van kans. EDB,BeB,etc… Om een Engels spreekwoord te gebruiken: ‘Wait and see’.