belgischeunie@unionbelge.be

UNE BOURDE LINGUISTIQUE EMBARRASSANTE DE DE WEVER TORPILLE SON OFFENSIVE D’HIVER – PIJNLIJKE TAALFOUT VAN DE WEVER NEKT ZIJN WINTEROFFENSIEF

UNE BOURDE LINGUISTIQUE EMBARRASSANTE DE DE WEVER TORPILLE SON OFFENSIVE D’HIVER – PIJNLIJKE TAALFOUT VAN DE WEVER NEKT ZIJN WINTEROFFENSIEF

LES SEPARATISTES MEPRISENT LEUR LANGUE MATERNELLE

La N-VA a ressorti l’arme communautaire. Dans un communiqué de presse du 13 janvier 2016, le général du parti séparatiste a lancé un nouvel assaut contre l’Etat belge en annonçant une offensive contre sa constitution. Malheureusement, le « führer » des flamingants semble avoir une maîtrise bancale de la langue néerlandaise. Une faute de langue embarrassante a torpillé son communiqué. 

Dans le texte original du communiqué de presse figure notamment la phrase suivante expliquant la stratégie de la N-VA: “Vuye en Wouters moeten rond de partij een project opstarten die krachten binnen en buiten de partij verzamelt om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding.” Traduction: “Vuye et Wouters doivent démarrer autour du parti un projet qui réunit des forces au sein et en dehors du parti pour discuter des démarches ultérieures dans l’émancipation flamande ». Cependant, en néerlandais le mot « project » est neutre et nécessite le pronom relatif « dat » et non « die ». Il ne s’agit pas  d’une faute de frappe, mais d’une faute grammaticale.

Pour De Wever, une telle faute est impardonnable, non seulement parce qu’il est un homme politique connu, mais aussi parce qu’il est actuellement l’ayatollah du nationalisme « flamand ». Cette faute de langue est caractéristique de la déliquescence  et de la décadence du flamingantisme. Il s’agit même d’une insulte à l’égard du mouvement linguistique et culturel respectable d’avant la première guerre mondiale.

‘Standstill’ est en soi correct, mais doit de préférence être mis entre guillemets puisqu’il s’agit d’un mot emprunté à la langue anglaise. En outre, il existe un parfait équivalent en néerlandais : stilstand. Le mot ‘sociaaleconomisch’ dans ce contexte doit être écrit avec un tiret entre les deux composantes puisque les parties sont interchangeables : De Wever vise ici en effet le social et l’économique à part et non l’économie sociale’ - Op zich is "standstill" correct, maar het wordt best tussen aanhalingstekens geschreven, daar het om een Engelstalig leenwoord gaat. Bovendien bestaat er een perfect alternatief in het Nederlands: stilstand. Het woord "sociaaleconomisch" wordt in deze context geschreven met een verbindingsstreepje tussen de twee samenstellende delen, omdat die onderling inwisselbaar zijn. De Wever heeft het immers over het "sociale" en het "economische" afzonderlijk, niet over de sociale economie (source-bron: nieuws.vtm.be)

‘Standstill’ est en soi correct, mais doit de préférence être mis entre guillemets puisqu’il s’agit d’un mot emprunté à la langue anglaise. En outre, il existe un parfait équivalent en néerlandais : stilstand. Le mot ‘sociaaleconomisch’ dans ce contexte doit être écrit avec un tiret entre les deux composantes puisque les parties sont interchangeables : De Wever vise ici en effet le social et l’économique à part et non l’économie sociale’ – Op zich is “standstill” correct, maar het wordt best tussen aanhalingstekens geschreven, daar het om een Engelstalig leenwoord gaat. Bovendien bestaat er een perfect alternatief in het Nederlands: stilstand. Het woord “sociaaleconomisch” wordt in deze context geschreven met een verbindingsstreepje tussen de twee samenstellende delen, omdat die onderling inwisselbaar zijn. De Wever heeft het immers over het “sociale” en het “economische” afzonderlijk, niet over de sociale economie (source-bron: nieuws.vtm.be)

‘Standstill’ est en soi correct, mais doit de préférence être mis entre guillemets puisqu’il s’agit d’un mot emprunté à la langue anglaise. En outre, il existe un parfait équivalent en néerlandais : stilstand. Le mot ‘sociaaleconomisch’ dans ce contexte doit être écrit avec un tiret entre les deux composantes puisque les parties sont interchangeables : De Wever vise ici en effet le social et l’économique à part et non l’économie sociale’.

Le B.U.B. constate également que De Wever aime recourir à des expressions anglophones pour lesquelles il existe un équivalent parfait en néerlandais, comme sa fameuse expression comme bourgmestre d’Anvers : “War on drugs”, c’est-à-dire “Strijd tegen drugs” (« Lutte contre les drogues »).

Non seulement, les flamingants n’aiment pas la Belgique, mais ils dédaignent aussi la langue néerlandaise. Dont acte.

 

Doorbraak reprend la faute de De Wever - Doorbraak herneemt de fout van De Wever (source-bron: www.doorbraak.be)

Doorbraak reprend la faute de De Wever – Doorbraak herneemt de fout van De Wever (source-bron: www.doorbraak.be)

NATIONALISTEN MINACHTEN HUN MOEDERTAAL

De N-VA is wederom op communautair oorlogspad. In een perscommuniqué van 13 januari 2016 lanceerde de opperbevelhebber van de separatistische partij een nieuwe aanval tegen de Belgische staat door een offensief tegen onze Grondwet aan te kondigen. Jammer genoeg lijkt de « flamingantenführer » over een beperkte kennis van de Nederlandse taal te beschikken. Een pijnlijke taalfout kelderde zijn communiqué. 

In de oorspronkelijke tekst van het perscommuniqué komt namelijk volgende zin voor, die de strategie van de N-VA uit de doeken doet: “Vuye en Wouters moeten rond de partij een project opstarten die krachten binnen en buiten de partij verzamelt om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding”. Maar in het Nederlands is het woord  « project »  onzijdig, waardoor het  betrekkelijk voornaamwoord ‘dat‘ en niet ‘die‘ moet gebruikt worden. Dit is geen typfout, maar een grammaticale blunder.

Voor De Wever is zo’n fout onvergeeflijk, niet alleen daar hij een bekende politicus is, maar ook omdat hij de huidige ayatollah van het ‘Vlaams’-nationalisme is. Deze taalfout staat symbool voor het verval en de decadentie van het ‘Vlaams’-nationalisme. Het is zelfs een belediging voor de respectabele taal- en cultuurbeweging van vóór de Eerste Wereldoorlog.

De B.U.B. stelt ook vast dat De Wever graag zijn toevlucht neemt tot Engelse uitdrukkingen, waarvoor er een perfect Nederlands alternatief bestaat, zoals zijn fameuze uitdrukking als Antwerps burgemeester: “War on drugs”, nl. “Strijd tegen drugs”.

Niet alleen hebben flaminganten een afkeer van België, maar ook van de Nederlandse taal. Waarvan akte.

 

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)