Categorie: Histoire – Geschiedenis

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Daardoor werd ons land opnieuw onafhankelijk.

Le 4 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique. Ainsi, notre pays est redevenu indépendant. Lire la suite – Lees Meer →

Le 4 août 2014, une impressionnante cérémonie commémorative était tenue à Liège à l’occasion de l’invasion allemande 100 ans auparavant.

Op 4 augustus 2014 werd te Luik een indrukwekkende herdenkingsplechtigheid gehouden n.a.v. de Duitse inval 100 jaar eerder. Lire la suite – Lees Meer →

scannenpz3

Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger het neutrale België binnen. Vier jaar lang zou ons land door de oorlog en door een brutale bezetting geteisterd worden. Bovendien zette de Duitse bezetter een klein groepje radicale flaminganten aan tot openlijke of heimelijke collaboratie. De nefaste gevolgen van dit ontluikende “Vlaams”-nationalisme zijn tot op vandaag zichtbaar in de Belgische politiek en de Belgische staatsstructuur.

Le 4 août 1914, l’armée allemande envahissait la Belgique neutre. Pendant quatre ans, notre pays fut ravagé par la guerre et par une occupation brutale. Qui plus est, l’occupant allemand incitait un petit groupe de flamingants radicaux à collaborer ouvertement ou en cachette avec lui. Les conséquences désastreuses de ce nationalisme “flamand” naissant sont visibles jusqu’à l’heure actuelle tant dans la politique que dans la structure étatique belges.

Lire la suite – Lees Meer →

Op 11 juli 2014 hebben de Vlaams-nationalisten zoals elk jaar de Guldensporenslag herdacht, een middeleeuwse veldslag te Kortrijk van het Graafschap Vlaanderen tegen zijn leenheer, de Franse koning, en waarbij de Franse legers een nederlaag leden. Nochtans zagen we die dag in Noord-België nauwelijks Vlaamse vlaggen hangen. Er hingen veel meer Belgische vlaggen n.a.v. het wereldkampioenschap voetbal en de deelname daaraan van de Rode Duivels.

Comme chaque année, les flamingants ont commémoré la Bataille d’Eperons d’Or, une bataille médiévale qui a eu lieu à Courtai, opposant le Comté de Flandre à son suzerain, le Roi de France. L’armée française y a subi une défaite. Pourtant, le 11 juillet 2014, il n’y avait à peine de drapeaux flamands visibles dans le nord de la Belgique. En raison de la participation de la Belgique au Championnat du Monde de Football, le nombre de drapeaux belges était nettement plus élevé. Lire la suite – Lees Meer →

Gavrilo Princip pleegt zijn moordaanslag in Sarajevo op 28 juni 1914 - Gavrilo Princip commet son assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914

Op 28 juni 1914 vermoordde de Servische vrijheidsstrijder Gavrilo Princip de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger en aartshertog Franz Ferdinand in het door Oostenrijk-Hongarije bezette Sarajevo in Bosnië. Dat was het begin van de eerste wereldoorlog. De eerste wereldoorlog was ook een dramatisch kantelmoment in de Belgische geschiedenis wegens de “Flamenpolitik” van de Duitsers.

Le 28 juin 1914, le résistant serbe Gavrilo Princip a tué l’héritier du trône austro-hongrois et archiduc François-Ferdinand à Sarajevo en Bosnie, région occupée par l’Autriche-Hongrie. C’était le début de la première guerre mondiale. Celle-ci était également un tournant dramatique dans l’histoire de la Belgique en raison de la « Flamenpolitik » des Allemands. Lire la suite – Lees Meer →