belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

LES POLITICIENS ANTIBELGES S’EMBOURBENT DANS LEUR PROPRE MARECAGE INSTITUTIONNEL – DE ANTI-BELGISCHE POLITICI ZINKEN VERDER WEG IN HUN EIGEN INSTITUTIONEEL MOERAS

L’image devient banale : les négociateurs pour la formation d’un gouvernement fédéral se heurtent à des obstacles créés par le fédéralisme linguistique lui-même. A la longue, on ne sait même plus de quoi ils négocient… Les raisons du blocage sont l’argent et le territoire. C’est normal car aucun des négociateurs ne s’intéresse encore à la Belgique. Ce sont tous des nationalistes qui pensent uniquement à leur portefeuille et leur « plan B ». Le B.U.B. en revanche défend tout seul les intérêts des 40 à 60% d’unitaristes belges qui sont scandaleusement privés de tout accès aux médias. Pourtant, cet accès résoudrait beaucoup de choses…

Het beeld wordt banaal: de onderhandelaars voor de vorming van een federale regering botsen op obstakels die door het systeem van taalfederalisme zelf gecreëerd werden. Op de duur weet men zelfs niet meer over wat ze nog onderhandelen… De redenen van de blokkering zijn het geld en het territorium. Dat is normaal want geen enkele onderhandelaar interesseert zich nog voor België. Het zijn allemaal nationalisten die alleen nog aan hun portefeuille en hun plan “B” denken. De B.U.B. daarentegen verdedigt heel alleen de belangen van 40 tot 60% Belgische unitaristen die op schandalige wijze elke mediatoegang ontzegd worden. Nochtans zou die mediatoegang heel wat zaken oplossen…

DE B.U.B. HOUDT VOET BIJ STUK – LE B.U.B. TIENT SA PAROLE

La crise politique actuelle, qu’on peut qualifier de très grave, est la énième preuve que le fédéralisme linguistique constitue un échec total. Le système est extrêmement cher, complexe, inefficace, discriminatoire et très instable. Bref, il est une menace pour la Belgique et un cadeau aux nationalistes. En effet, ces derniers vivent de ce système de fait bipolaire qui oppose les politiciens du nord à ceux du sud et vice versa. La particratie nationaliste qui gouverne ce pays porte par conséquent une grande responsabilité dans ce drame institutionnel. Le fossé entre les politiciens et le peuple belge, majoritairement en faveur de l’unité du pays, est large et profond.

De huidige politieke crisis, die men heel ernstig kan noemen, is het zoveelste bewijs dat het taalfederalisme een gigantische mislukking is. Het systeem is verschrikkelijk duur, zeer complex, inefficiënt, discriminerend, ondemocratisch en zeer instabiel. Kortom, een bedreiging voor België en een cadeau voor de nationalisten. Deze laatste leven immers van dit feitelijk bipolair systeem dat Noord- en Zuid-belgische politici tegen elkaar opzet. De nationalistische particratie die dit land bestuurt, draagt dan ook een loodzware verantwoordelijkheid in dit institutioneel drama. De kloof met de overwegend Belgisch-gezinde bevolking is immens groot.

PV Réunion – Verslag vergadering B.U.B. 10/07/2010 à Bruxelles / te Brussel

Geschiedenis van de partij / histoire du parti Er werd door de voorzitter aan herinnerd dat onze unitaristische partij eigenlijk al op 1 juli 2000 werd opgericht te Brussel onder de naam “Nieuw België” of NB. In 2002 werd dat Belgische Unie – Union Belge” (B.U.B.). Van bij het begin was het hoofdidee de creatie …

Acties – Actions

Betoging voor mediatoegang van het kartel BELG.UNIE (B.U.B.-CDF) aan de “openbare” televisie in Schaarbeek-Brussel tijdens de verkiezingscampagne op 6 juni 2010 (in de regen !) – Manifestation pour obtenir un accès aux médias du cartel BELG.UNIE (B.U.B.-CDF) à la télévision “publique” à Schaerbeek-Bruxelles lors de la campagne électorale le 6 juin 2010 (sous la pluie …

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)