Categorie: Sociologie

Engelsen zeggen niet dat Schotland en Ierland Engeland zijn. Ze noemen het Groot-Britannië en het Verenigd Koninkrijk. Nochtans hebben ze ongeveer dezelfde media (BBC bijvoorbeeld).

Les Anglais ne disent pas que l’Ecosse et l’Irlande font partie de l’Angleterre. Ils les considèrent comme faisant partie de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Pourtant, ils ont à peu près les mêmes médias (la BBC par exemple). Lire la suite – Lees Meer →

“… meer dan 60% van de Belgen is unitaristisch of op zijn minst geen vragende partij voor een verdere staatshervorming in de richting van minder België, laat staan voor één die België afschaft.” Lire la suite – Lees Meer →

Het duo VRT-De Standaard doet af en toe nog iets goeds met ons belastingsgeld. Zo bijvoorbeeld deze peiling (grafiek in kader) die op 8 oktober jl. wereldkundig werd gemaakt.

Ze bevestigt enkele trends die ook in de peiling van LLB (eind september) zichtbaar waren.

Parfois, le duo de la VRT et du Standaard fait encore quelque chose d’utile avec l’argent du contribuable. Par exemple ce sondage (graphique dans le cadre) qui a été publié le 8 octobre dernier.

Il confirme certaines tendances qui étaient aussi visibles dans le sondage de LLB (fin septembre).

Lire la suite – Lees Meer →

Selon un sondage de La Libre Belgique (25.09.2010) 88% des Belges se prononce contre le séparatisme. 40% est même demandeur d’un rétablissement de l’Etat unitaire comme le B.U.B. le prône depuis 2002 – sans que cette option ne soit discutée dans les médias “publics”. Décidement, nos idées sont largement partagées par les Belges !

Volgens een peiling van La Libre Belgique (25.09.10) zijn 88% van de Belgen gekant tegen het het separatisme. 40% is zelfs vragende partij voor het herstel van de unitaire staat; zoals de B.U.B. dat sedert 2002 voorstelt – zonder dat deze optie besproken wordt in de “openbare” media. Onze ideeën worden duidelijk door een groot deel van de Belgen gedeeld !
Lire la suite – Lees Meer →

In het debat over de zogenaamde staatshervorming wordt angstvallig aan de mening van de Belgen voorbijgegaan. In werkelijkheid immers, is de aanhang voor een onafhankelijk “Vlaanderen” (erg) klein.

Dans le débat sur la prochaine réforme de l’Etat, l’opinion des Belges est anxieusement passée sous silence. En réalité, le nombre de Belges souhaitant la fin de la Belgique est (très) réduit.
Lire la suite – Lees Meer →