belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

B.U.B. in mei 2019 in Brabant - en mai 2019 dans le Brabant

ANALYSE DES ELECTIONS – ANALYSE VAN DE VERKIEZINGEN

Les élections sont le concours le plus important de notre pays, mais aussi le plus malhonnête. Il s’agit d’un véritable simulacre de démocratie qui ne connaît pas son égal dans le reste de l’Europe. Notamment aux Pays-Bas et en France, il est beaucoup plus facile pour de nouvelles formations politiques de percer.

De verkiezingen zijn de belangrijkste wedstrijd van ons land, maar ook de meest oneerlijke. Het gaat om een particratische schijnvertoning die zijn gelijke in de rest van Europa niet kent. Ondermeer in Frankrijk en in Nederland is het veel eenvoudiger voor nieuwe politieke partijen om door te breken.

ECLAIRCISSEMENT A PROPOS DU CARTEL AVEC LES LISTES DESTEXHE (LISTE 13) – TOELICHTING BIJ KARTEL MET LIJSTEN DESTEXHE (LIJST 13)

En mars 2019, le B.U.B. a annoncé le cartel électoral que notre parti avait conclu avec les Listes Destexhe en vue des élections du 26 mai 2019. Suite à quelques questions qui nous ont été posées à cet égard, nous souhaitons à nouveau fournir une explication plus détaillée sur cette collaboration temporaire.

In maart kondigde de B.U.B. aan dat ze een kartel afgesloten had de Lijsten Destexhe met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019. Naar aanleiding van een aantal vragen die we hieromtrent ontvingen, verschaffen we hieronder graag nogmaals toelichting bij deze tijdelijke samenwerking.

MOORD OP JULIE VAN ESPEN: DE BELGISCHE JUSTITIE WORDT VERWAARLOOSD – ASSASSINAT DE JULIE VAN ESPEN: LA JUSTICE BELGE EST DELAISSEE

Na de onrustwekkende verdwijning van Julie Van Espen, vond de politie op 6 mei 2019 het levenloze lichaam van de jonge vrouw in het Albertkanaal in de provincie Antwerpen. De studente werd aangerand en daarna vermoord. De man die aangehouden werd, was geen onbekende bij het gerecht.

Après la disparition inquiétante de Julie Van Espen, la police a localisé le 6 mai 2019 son corps sans vie dans le Canal Albert. L’étudiante a été agressée et ensuite tuée. L’homme arrêté ensuite n’était pas un inconnu de la justice.

LE B.U.B. SOUHAITE UNE CONSULTATION POPULAIRE SUR LE FEDERALISME LINGUISTIQUE – DE B.U.B. WENST EEN REFERENDUM OVER HET TAALFEDERALISME

Les dernières semaines, la presse a fait écho de l’énième déclaration de révision de la Constitution belge. Le B.U.B. veut qu’on cesse de modifier notre Constitution à tour de bras et qu’on interroge enfin la population.

De laatste weken werd er heel wat in de pers bericht over de zoveelste verklaring tot herziening van de Belgische Grondwet. De B.U.B. is al dat gemorrel aan onze Grondwet beu en wil dat men eindelijk de bevolking ondervraagt.