belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Maintenant ou jamais!

2003 sera l’année qui marquera le début de la fin du nationalisme dans notre pays. La BUB se profile aujourd’hui comme un parti moderne, à vocation sociale et dynamique qui a résolument opté pour une Belgique unitaire. Tant de choses se sont passées les derniers mois, tant de nouvelles personnes et de nouveaux visages ont …

Nu of nooit!

Nu of nooit! 2003 Zal het jaar ingaan als het begin van het einde voor het nationalisme in ons land. De B.U.B. profileert zich vandaag als een moderne, sociaal bewogen en dynamische partij die resoluut kiest voor een unitair België. De voorbije maanden is er zoveel gebeurd, zoveel nieuwe mensen en nieuwe gezichten hebben onze …

Tout va très bien, madame la Marquise

België valt langzaam uit elkaar en we zullen het geweten hebben, achteraf tenminste.Thans houdt iedereen wijselijk zijn mond. Norbert De Batselier (SP.a) heeft zopas zijn eigen “Ontwerp van Vlaamse Grondwet”, in navolging van zijn liberale collega Dewael geschreven. En, ere wie ere toekomt, in navolging van het Vlaams Blok. Impliciet wordt het Vlaams parlement zo …

Dans l’oeil du cyclone

Quand un mouvement fermé est au comble de sa gloire, il amorce par après généralement une chute libre. C’est actuellement le cas du nationalisme flamand. Il plafonne. En même temps une crise sans précédent se précise en Belgique. “België barst (la Belgique, qu’elle crève) !” Tel est le cri qui résonne au sein du VLD. …

In het oog van de storm

Wanneer een gesloten beweging haar toppunt bereikt, volgt meestal haar vrije val. Dit is nu het geval voor het Vlaams-nationalisme. Het plafonneert. Tegelijkertijd lijkt er voor België een crisis die zijn weerga niet kent voor de deur te staan. “België barst!” Zo klinkt het nu dus ook binnen de VLD. Zoiets was te verwachten en …

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)