belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

B.U.B. enige nationale partij – Le B.U.B. est le seul parti national

B.U.B. enige nationale partij Na het opgaan van Vivant in de VLD in het noorden van het land en het verdwijnen van Vivant in het zuiden van België blijft de B.U.B. over als de enige nationale partij. Wij gaan consequent door op de ingeslagen weg en zullen ons niet laten opslorpen door de particratie in …

Voorstel Grouwels stap in goede richting

Na de VLD (een paar weken geleden) constateren we me met vreugde dat ook de CD&V individuele tweetaligheid, een kernpunt van de B.U.B., op de politieke onderhandelingstafel gooit. Met name Mevrouw Grouwels (CD&V) reageerde uitermate positief op de voorstellen van verschillende Franstalige politici om individuele tweetaligheid (in Brussel) te promoten. Zelf voegde Grouwels er nog …

Hugo Schiltz en Jean-Marie Dedecker het Vlaams Blok achterna

“Ik denk niet alleen dat België barst, ik hoop het ook.” Dat zegde gewezen judocoach en huidig populist Dedecker deze week in het weekblad “Dag Allemaal”. “België wordt een blok aan het been voor iedereen die streeft naar een efficiënt bestuur. Het kunstmatig in stand houden van België leidt tot rendementsverlies voor de Vlaamse én …

Federalisme is anti-Belgisch

België is grondwettelijk (art. 1) een staat samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. Gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies, gewesten voor plaatsgebonden. België is als dusdanig een vereniging van gewesten, die op taalbasis zijn afgebakend. Behalve te Brussel, dat officieel tweetalig is. Deze gewesten beschikken over een eigen parlement en regering. Gezien de ontwikkeling van de …

VRT moet gedepolitiseerd worden

Het wordt een vertrouwd beeld: de Vrt voert steeds weer dezelfde politici ten tonele: Een van onze zovele, overbodige ministers of anderen uit de paarse coalitie. Maar het is niet alleen de regering die baat heeft bij de politiek gekleurde zender, het is vooral het concept ‘Vlaanderen’ dat er wel bij vaart. Over België wordt …