belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Nieuws-Nouvelles 2002

Neen aan het confederalisme van de VLD – Non au confédéralisme du VLD (08-12-02) De B.U.B. veroordeelt met klem de houding van de VLD die het confederalisme als basisprincipe heeft overgenomen. Overigens acht de B.U.B. de manier waarop deze beslissing viel volkomen antidemocratisch. 128 ja-stemmen (onder druk) volstonden op 80.000 leden. Moge de kiezer de …

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)