belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

L’UNITARISME PROVINCIAL – HET PROVINCIAAL UNITARISME

L’UNITARISME PROVINCIAL Une dispute entre enfants gâtés. Ainsi, l’on peut appeler les conflits communautaires en Belgique. Probablement, ces conflits ont trait au fait que les Belges, selon une étude européenne sérieuse, soient maintenant les Européens les plus riches – même si l’on ose en douter un petit peu. L’ennui s’installe donc et les politiciens se …

VERPLICHTE TAALLESSEN ZIJN HYPOCRIET – DES COURS DE LANGUE OBLIGATOIRES SONT HYPOCRITES

VERPLICHTE TAALLESSEN ZIJN HYPOCRIET De Vlaamse regering wil kandidaten voor een sociale woning verplichten een Nederlandse taalcursus te volgen. Dit is een serieuze afzwakking van het eerste voorstel dat inhield dat alle kandidaten voor een sociale woning Nederlands moesten kennen. Laten we hopen dat de intentie achter dit initiatief niet racistisch is, maar dat de …

VOOR EEN GEZONDE POLITIEKE CONCURRENTIE – POUR UNE CONCURRENCE POLITIQUE SAINE

VOOR EEN GEZONDE POLITIEKE CONCURRENTIE De Belgen hebben het vertrouwen in de traditionele politici verloren. De crisissen omtrent BHV, DHL, de nachtvluchten, la Carolorégienne, de Antwerpse VISA-affaire, het OCMW van Antwerpen, Francorchamps e.d. zijn maar enkele, hoewel de meest markante voorbeelden van het wanbestuur dat we de laatste maanden te verwerken kregen. Eigenlijk gaat de …

HEBBEN WE DE VRT NOG NODIG?

Op 15 november 2005, Dag van de Dynastie, werd op het programma “Terzake” van de VRT de vraag gesteld of we de Koning nog nodig hebben. Het is niet de eerste maal dat het Vlaams-nationaal establishment via haar propagandakanaal deze vraag stelt. Het valt wel op dat het steeds dezelfde vraag is en dat andere …

DE GROOTSTE BELG – LE PLUS GRAND BELGE

DE GROOTSTE BELGE De VRT en de RTBF kiezen deze herfst de grootste Belg uit de geschiedenis.  Zoals het een confederatie betaamt, doen ze dit wel afzonderlijk.  Tweetaligheid is immers uit den boze. Toenadering tussen de Belgen dient  vermeden te worden. De mening van een anderstalige is niet belangrijk. Deze  anekdote is maar een illustratie …