belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Stemmen winnen

Wat weten we vandaag al met stellige zekerheid over de komende verkiezingen? De meeste dingen, eigenlijk. Zo weten we dat het Vlaams Blok erop zal vooruitgaan, ontegensprekelijk. We voorspellen nu al dat de traditionele partijen zich met de handen in het haar gaan afvragen: “waarom?”. Waarna ze achteraf stellig verklaren zullen dat een nieuw, efficiënt …

De juiste politiek

Vandaag zagen we wederom in het Vlaams “Parlement” de roep naar meer bevoegdheden, constitutieve autonomie, fiscale hefbomen… opstijgen bij monde van de meerderheid. Men kan zich afvragen of men in deze “Raad” die de illustere Jean-Luc Van Den Brande, goeroe van het Vlaamse gedachtengoed en voorganger van excellentie Patrick Dewael, omdoopte tot “Parlement”, nog wel …

Maintenant ou jamais!

2003 sera l’année qui marquera le début de la fin du nationalisme dans notre pays. La BUB se profile aujourd’hui comme un parti moderne, à vocation sociale et dynamique qui a résolument opté pour une Belgique unitaire. Tant de choses se sont passées les derniers mois, tant de nouvelles personnes et de nouveaux visages ont …

Nu of nooit!

Nu of nooit! 2003 Zal het jaar ingaan als het begin van het einde voor het nationalisme in ons land. De B.U.B. profileert zich vandaag als een moderne, sociaal bewogen en dynamische partij die resoluut kiest voor een unitair België. De voorbije maanden is er zoveel gebeurd, zoveel nieuwe mensen en nieuwe gezichten hebben onze …

Tout va très bien, madame la Marquise

België valt langzaam uit elkaar en we zullen het geweten hebben, achteraf tenminste.Thans houdt iedereen wijselijk zijn mond. Norbert De Batselier (SP.a) heeft zopas zijn eigen “Ontwerp van Vlaamse Grondwet”, in navolging van zijn liberale collega Dewael geschreven. En, ere wie ere toekomt, in navolging van het Vlaams Blok. Impliciet wordt het Vlaams parlement zo …

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)