info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Bedenkingen bij 11 juli

11 juli Vlaanderen Feest ; het eindpunt van de 11-daagse Vlaamse feestweek .Wat valt er te vieren ? Een kant en klaar antwoord is daar niet echt op te geven . Meest voor de hand liggend is dat het de herdenking is van de slag der Gulden Sporen die op 11 juli 1302 plaatsvond . …