belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Dynastieën

Bij het lezen van het artikeltje “Politieke stambomen in volle bloei” (GvA 28/8, pagina 4) moest ik denken aan een uitspraak van vele republikeinen. ‘De monarchie is niet democratisch, omdat we onze koning niet kunnen kiezen. Het is een erfopvolging, of je bent geboren als prins, of niet. Een president en een regering kun je …

Beschouwingen bij het Europa der regio’s

Dhr. Stijn Coppejans (Voorzitter Prego, de jongeren van Spirit) geeft in onderstaand artikel zijn visie op het Europa der regio’s. Onze nationale ondervoorzitter en de voorzitter van de BUB-jongeren reageren. http://www.politics.be/interviews/314/ Jullie worden ook het etiket Vlaams opgespeld. Hoe profileert zich dat? Ik hou niet van het etiket ‘Vlaams’ maar wel van het etiket ‘regionalistisch’. …

Wat we zo vaak vergeten

Wanneer we in onze gezellige woningen mijmeren over de dingen die we tekort komen, en iedereen van ons zal na enig gewetensonderzoek wel weten dat dit vaak gebeurt, gaat al te zeer de werkelijke aard van de dingen aan ons voorbij. Voor onze televisietoestellen zien we dagelijks beelden van oorlog, moord, ongevallen, vandalisme etc. En …

Samenleving

De warme zomermaanden doen de gedachten afdwalen naar plezieriger dingen zoals vrije tijd, ontspanning en vakantie. De politici, althans nogal wat belangrijke, zijn met verlof en dus houdt het parlementair gekwetter weer even op. De lezer van dit stukje zal zich wellicht afvragen wat wij momenteel doen. De B.U.B. was dat niet dat clubje oudgediende …

Volksnationalisme als erratum

Inleiding De psychiatrie, antropologie en sociale wetenschappen hebben zich deccenialang beziggehouden met het duiden van aberrant gedrag in de samenleving om achteraf te kunnen « socialiseren ». Sommigen menen zelfs dat de samenleving door sociale conflicten (gender, arbeid, discriminatie…) vooruitgaat. Soms wordt wat vroeger beschouwd werd als abnormaal zijnde in de samenleving, thans als normaal …