belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Bedenkingen bij 11 juli

11 juli Vlaanderen Feest ; het eindpunt van de 11-daagse Vlaamse feestweek .Wat valt er te vieren ? Een kant en klaar antwoord is daar niet echt op te geven . Meest voor de hand liggend is dat het de herdenking is van de slag der Gulden Sporen die op 11 juli 1302 plaatsvond . …

Verhofstadt II : Sauvez la Belgique !

Les négociations devant mener à un accord en vue de la formation du gouvernement Verhofstadt II sont terminées. Seuls les portefeuilles doivent encore être attribués. Le B.U.B. est d’avis que l’accord comprend des éléments positifs : 300.000 emplois supplémentaires, plus de police dans les rues, reprise de la dette de la SNCB, baisse des charges patronales, …

De laatste capitulatie

De regeringsvorming is bij het ‘ter perse’ gaan van deze tekst beëindigd. Zoals steeds bevat het akkoord, ditmaal “voor een creatief en solidair België” genaamd-uitstekende titel overigens- goede en minder goede elementen. Laten we beginnen bij het positieve: Er komt geen splitsing van het district Brussel-Halle-Vilvoorde, geen regionalisering van de NMBS, geen defederalisering van de …

Nationalisme onder het mes: bespreking

In zijn boek “nationalisme onder het mes” maakt L. Dierickx, ere-Senator en stichtend lid van Bplus een welhaast feilloze analyse van het uiterst complexe en moeilijk te vatten begrip “nationalisme”, in het bijzonder in dit land. Zoals hij op de achterflap aangeeft wil hij niet het nationalisme zélf aanvallen, maar wel dissecteren. Onvermijdelijk is wel …

Bij een verjaardag

De B.U.B. bestaat op 5 juli a.s. welgeteld één jaar. Het is een jaar geweest van hard werken, vele moeilijkheden, optornen tegen gevestigde structuren en het implementeren van nieuwe idealen. Toen de studiecommissie die tot het bestaan van onze partij zou leiden eind 2001 werd opgericht, schreven we drie dingen op papier: individuele tweetaligheid, basisinkomen …