belgischeunie@unionbelge.be

Avant-propos – Voorwoord

Avant-propos – Voorwoord

C’est en promouvant l’unité de la Belgique que nous, Belges, peuvent rendre un grand service à l’Europe et à l’humanité; het is door de eenheid van België na te streven, dat wij, Belgen, Europa en de mensheid een grote dienst kunnen bewijzen; it is by fostering the unity of Belgium that we, Belgians, can render a great service to Europe and humankind; es ist durch das Fördern von der Einheit Belgiens, dass wir, Belgier, Europa und der Menschheit eine grosse Dienstleistung erbringen können, Hans Van de Cauter, président – voorzitter – president – Vorsitzender, B.U.B., 27.12.2009

De B.U.B. (Belgische Unie – Union belge) is een op 5 juli 2002 te Brussel opgerichte centrumpartij voor een unitair België. Ze volgde het eerste gelijkaardige initiatief “Nieuw België” van 1 juli 2000 op. De partij heeft sindsdien aan alle verkiezingen meegedaan, maar kon nog geen verkozenen halen wegens een illegale mediaboycot en een gebrek aan financiering. Nochtans geloven wij 100% in ons programma en zijn we zeker dat alleen de ideeën van de B.U.B. een duurzame oplossing bieden voor de huidige politiek-communautaire problemen die België teisteren. Het nationalisme, het taalfederalisme, de particratie en de mediacratie moeten zo snel mogelijk door tweetaligheid, unitarisme, democratie en mediavrijheid vervangen worden. De weg is lang en moeilijk, maar met uw steun zullen we ons doel bereiken. Overloop onze site aandachtig. Ze is uniek in België.

Le B.U.B. (Belgische Unie – Union belge) est un parti centriste créé le 5 juillet 2002 pour une Belgique unitaire. Il a succédé à une initiative similaire nommée « Nouvelle Belgique » du 1er juillet 2000. Depuis lors, le parti a participé à toutes les élections, mais n’était pas en mesure d’obtenir des élus en raison d’un boycott médiatique illégal et d’un manque de financement. Néanmoins, nous croyons à 100% en notre programme et nous sommes persuadés que seules les idées du B.U.B. offrent une solution durable aux problèmes politico-communautaires actuels qui affectent la Belgique. Le nationalisme, le fédéralisme linguistique, la particratie et la médiacratie doivent être remplacés le plus rapidement possible par le bilinguisme, l’unitarisme, la démocratie et la liberté des médias. La route est longue et semée d’embûches, mais avec votre aide, nous allons réussir. Parcourez attentivement notre site. Il est unique en Belgique.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)