belgischeunie@unionbelge.be

Geschiedenis – Histoire du B.U.B

Geschiedenis – Histoire du B.U.B

Création de “Nouvelle Belgique”, parti unitariste et prédécesseur du B.U.B. (2002) par Hans Van de Cauter (27 ans) le 1er juillet 2000; oprichting van “Nieuw België”, unitaire partij en voorganger van de B.U.B. (2002) door Hans Van de Cauter op 1 juli 2000

Memorabele pro-Belgische acties van de B.U.B. aan de poorten van Val Duchesse in augustus 2007 tijdens de zware institutionele crisis: actions pro-belges mémorables devant les portes de Val Duchesse en août 2007 durant la grave crise institutionnelle

Le B.U.B. en campagne en septembre 2007; de B.U.B. op campagne in september 2007

Un nouveau départ pour le B.U.B. avec un nouveau conseil du parti en février 2008 – een nieuwe start voor de B.U.B. met een nieuwe partijraad in februari 2008; VLNR, DGAD: Jérémy Longheval, André Schorochoff, Hans Van de Cauter, David Charlier

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)