VERDWIJNEN DE TRADITIONELE PARTIJEN ? – LES PARTIS TRADITIONNELS DISPARAISSENT-ILS ?

Kijk goed naar onderstaande grafiek (klik op de afbeelding om ze te vergroten). De “traditionele” partijen (CD&V-OPEN VLD-SP.A-GROEN!) radicaliseren verkiezing na verkiezing hun communautair discours, om kiezers van het Vlaams Belang, de N-VA of LDD terug te winnen. Neveneffect daarvan is dat net het tegengestelde gebeurt: het taalnationalistische discours wordt gebanaliseerd.

Een simpel grafiekje, gebaseerd op de zetelverdeling in het Vlaams Parlement (1995-2010) toont aan dat men geen stemmen afneemt door taalnationalisten blindelings achterna te hollen, wel integendeel.

Tijdens de laatste vijftien jaar verloor CD&V ongeveer de helft van zijn electoraat, OPEN VLD 1/3de, net als SP.A en Groen! Nationalistische en populistische partijen verdubbelden in dezelfde periode hun stemmenaantal. Vraag is, welke toekomst de eertijds eerbare niet-nationalistische ideologieën – en meer bepaald de partijen als dragers ervan – nog hebben wanneer ze de N-VA en het VB eenvoudigweg niet meer kunnen bestrijden. Tenzij door (een deel van) hun eigen programma aan te vallen…

p.s.: nadat dit artikel verscheen, deelde De Standaard mede dat christen-democraten en socialisten hun leden sedert de jaren 1980 zagen halveren. CD&V verloor zelfs op één jaar tijd liefst 7% van haar leden.

Les partis traditionnels disparaissent-ils ?

Regardez bien le graphique ci-dessus (cliquez sur l’image pour l’agrandir). Les partis « traditionnels (CD&V, VLD, SP.a, Groen !) radicalisent, élection après élection, leur discours communautaire pour récupérer les électeurs du Vlaams Belang, de la N-VA ou du LDD. Les effets colatéraux font que c’est exactement l’inverse qui se passe : le discours linguistique nationaliste se banalise.

Un simple graphique, basé sur la répartition des sièges au Parlement flamand (1995-2010), démontre qu’on ne gagne pas de voix en suivant aveuglément les nationalistes linguistiques, bien au contraire.

Durant les quinze dernières années, le CD&V a perdu environ la moitié de son électorat, et l’Open VLD un tiers, tout comme le SP.a et Groen ! Durant la même période, les partis nationalistes et populistes ont doublé leur nombre de voix. La question est la suivante : quel avenir ont encore les idéologies non-nationalistes anciennement responsables – et plus particulièrement les partis en tant que porteurs de ces idéologies – quand ils ne peuvent simplement plus combattre la N-VA et le VB. A moins de laisser tomber (une partie de) leur propre programme…