belgischeunie@unionbelge.be

Beschouwingen bij het Europa der regio’s

Beschouwingen bij het Europa der regio’s

Dhr. Stijn Coppejans (Voorzitter Prego, de jongeren van Spirit) geeft in onderstaand artikel zijn visie op het Europa der regio’s. Onze nationale ondervoorzitter en de voorzitter van de BUB-jongeren reageren.

http://www.politics.be/interviews/314/

Jullie worden ook het etiket Vlaams opgespeld. Hoe profileert zich dat?

Ik hou niet van het etiket ‘Vlaams’ maar wel van het etiket ‘regionalistisch’. Europa en de wereld bestaan uit verschillende deelculturen die zich gebonden voelen aan elkaar en aan andere regio’s. Het is belangrijk dat die regio’s kunnen zijn wat ze echt zijn. Dat betekent eigen rechten en plichten en eigen verantwoordelijkheden en erkend worden door anderen. Het Koerdische probleem zou niet bestaan als een regionalistische visie de wereld zou overheersen. Het gaat erom dat iedereen zichzelf moet zijn. Het etiket ‘Vlaams’ is te beperkt, wij denken veel ruimer dan Vlaanderen alleen.
De wereld is opgebouwd in kringen. De persoon zelf is de eerste kring, familie en vrienden zijn de tweede kring. Dan zit je al vlug in je gemeente, streek, regio en dan Europa en de wereld.
Als je je wilt goed voelen in één van de kringen moet je je goed voelen in alle onderliggende kringen. Als je je niet goed voelt met jezelf zal je je ook niet goedvoelen in bijvoorbeeld Europa. Staatsgrenzen bestaan in die visie niet. Ik kan me goed inbeelden dat de Luxemburgse staatsgrens daar wel in past, omdat die samenvalt met een regio. Maar het is al genoeg aangetoond in de wereld dat dit vaak niet geld. Spanje bvb is geen kring, nee Baskenland is een kring, net als de andere Spaanse regio’s.
Elke kring als evenwaardig beschouwen is erg belangrijk. Daarom willen we Europa in regio’s zodanig dat elke groep zichzelf kan zijn en dus de verantwoordelijkheid voor zichzelf kan en wil opnemen.
Wij willen ook heel veel dingen samen doen met andere regio’s. Bvb een sociale zekerheid zou een basissokkel moeten hebben over gans Europa. Het is dan ook zinloos om de sociale zekerheid volledig te splitsen om sommige aspecten daarna weer samen te brengen.
Om te zeggen dat wij Vlaams zijn, ja natuurlijk, maar wij zijn ook Waals gezind. Wij zijn ook Baskisch gezind, …
Vlaanderen onafhankelijk is de meest domme zin die je kan bedenken want Vlaanderen kan nooit onafhankelijk zijn. Een eiland kan zelfs niet eens meer onafhankelijk zijn. Vlaanderen zelfstandiger, ja, dat kan zeker.
Het symbool Vlaanderen onafhankelijk vullen wij volledig anders in. Wij zien geen Vlaanderen echt onafhankelijk zijn. Wij geloven in samenwerking met Wallonië, en met andere regio’s in Europa, …
Als je niet gelooft in staatsgrenzen kan je ook niet willen dat je eigen regio een staat wordt, zoals anderen dat wel willen. Wij geloven in zelfstandigheid maar met verantwoordelijkheid en vooral openheid.
Wij onderscheiden ons in ons ‘Vlaamsbewustzijn’ in grote mate van het Vlaams Blok en de N-VA. Symbolen nationalisme is niets voor ons. Ik slaap bvb niet met een Vlaamse Leeuw boven mijn bed. Dat doe ik niet, dat interesseert mij niet. Ik zou dan nog liever met alle regiovlaggen van gans Europa slapen, maar daarvoor is mijn kamer te klein.
Als men echt consequent elke regio zichzelf zou laten zijn in de wereld dan hebben we wereldvrede.
Als iets je bindt hoeft dat niet negatief te zijn. Als je gebonden bent door iets moet je je ook geroepen voelen om dat te delen met andere mensen. Dat is het grote verschil met wat sommigen het “echt Vlaams-nationalisme” noemen. Ik noem dat niet het echt Vlaams-nationalisme. Een logica waarin apartheid, egoïsme, racisme of verdeeldheid als standaard genomen, is Vlaanderen vreemd. Een Vlaming is altijd een Bourgondiër geweest die altijd al contacten heeft gelegd met anderen, wat dus volledig indruist met de ideeen van bvb het Vlaams Blok.

Stijn Coppejans, voorzitter van Prego (jongerenbeweging Spirit) www.prego.be

Onze reacties

Het verbaast me zeer dat de Heer Coppejans een dromerig beeld ophangt van een Europa der regio’s, dat zgn. ‘progressief’ zou zijn, en dat stelt t.o.v. het zogenaamd conservatieve Vlaams-nationalisme. Zo merkt mijnheer Coppejans op dat de wereld is opgebouwd uit kring (gaande van familie tot wereld). Dit is nu net de visie die- zij het wat radicaler- het Vlaams Blok huldigt. Het is een statische wereldvisie, die geen rekening houdt met de dynamiek die zich in interpersoonlijke relaties afspeelt. Niet iedereen kan terugvallen op een gelukkig gezin of op vele vrienden. Een gezonde regio is daarom nog geen garantie op een waardig persoonlijk leven. En wat is dan die regio? Niet gebouwd op “verdeeldheid” zegt Mijnheer Coppejans. Nu, waarom moet deze dan per se samenvallen met de taal? Nationalisten trekken graag het “sacrosancte” karakter van de (19e eeuwse) staatsgrenzen in twijfel, maar zijn al even dogmatisch in het definiëren van regio’s. Regio’s die trouwens geen enkele historische grond hebben. Op een bepaald moment betoogt hij:

“Vlaanderen onafhankelijk is de meest domme zin die je kan bedenken want Vlaanderen kan nooit onafhankelijk zijn. Een eiland kan zelfs niet eens meer onafhankelijk zijn. Vlaanderen zelfstandiger, ja, dat kan zeker.”

Inderdaad, soevereiniteit is in het kader van de Europese eenwording een begrip dat aan betekenis ingeboet heeft. Maar toch moet de regio “Vlaanderen” (of “Wallonië”) autonomie krijgen. Waarom is België geen volwaardige regio? Is dat de interculturele visie van Spirit?

Waarom zou een Europa der regio’s trouwens een garantie vormen op wereldvrede? Het is al zeer moeilijk om te onderhandelen met 15 staten, en we hebben allemaal gezien wat er van het “Joegoslavië der regio’s” is terechtgekomen. We zouden de Heer Coppejans eens aanraden om in Polen proberen uit te leggen waar ze hun regionale grenzen moeten trekken. De BUB staat evenwel altijd open voor debat,

Met vriendelijke groeten,

Bruno Yammine

Dhr. Coppejans, intellectueel lichtgewicht dat het onderspit moest delven op StuBru tegen Dhr. Tony van de Calseyde, ondervoorzitter van Bplus. (www.bplus.be)
Stijn probeerde ons ervan te overtuigen dat een Belgische confederatie nog een stevig geheel zou vormen, en dat dat zou voorkomen dat België uit elkaar zou vallen. Hij bleek niet opgewassen tegen de mokerslagen van de advocaat-ondervoorzitter want uiteindelijk antwoordde hij alleen nog met “Ja, maar…”.
Er waren anders goede deelnemers aan het debat ook, zoals Danny Pieters van de N-VA.
Coppejans maakte zich echter hopeloos belachelijk, en verdween dan maar uit de ether. En nu lezen we dat Mijnheer Coppejans nog dromerige tekstjes voor Spirit maakt. Mooi, Stijn, maar zo’n discours is niet alleen dromerig, naief en onrealistisch, je denkt ook dat je in je eigen wereldje leeft!
Ongetwijfeld mooi, dat wereldje van jou, waarin alle ‘volkeren’ hand in hand leven en waar geen oorlog meer mogelijk is, maar denk toch eens aan de realiteit!
De meeste Vlamingen beschouwen België als hun ‘kring’ en net die wil je afbreken! Foei Stijn, daar gaat je betoog!
Je laatste opmerkingen dat je beter bent dan échte nationalisten is ook belachelijk. Voor die laatsten hebben we veel meer respect, zij zijn tenminste eerlijk! Jouw partijtje wil België geruisloos afbreken (maar communautaire kwezel Verweert haar stem hoor je echter niet), terwijl zij er tenminste voor uitkomen dat ze voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen zijn.
Dat je niet onder een Vlaamse leeuw slaapt is dan weer een voordeel, maar eveneens belachelijk wanneer je zegt dat je de vlaggen van alle regio’s op je kamer wil. Stijntje, je bent Vlaming, Belg en Europeaan, maar onder geen beding kan je jezelf Bask of Fries noemen! Ikzelf heb wel een Belgische vlag op m’n kamer, ze hangt aan een stok, zodat ik ze snel kan nemen als er ergens een spontane actie is. Er hangen ook een Vlaamse en Europese vlag trouwens.
Maakt me dat nu een nationalist? Neen, ik aanbid mijn vlaggen niet, maar ik sta voor de structuur België die ik wil behouden.
De Belgische vlag is daar een symbool van, maar dat betekent niet dat ik die vlag bewonder of verafgood. Het is gewoon een herkenningsteken van de staat die ik wil behouden.

Dus Stijn, kom af van die wolk waar je op zweeft, en verdrijf die waas uit je brein! De wereld is niet zo zwart-wit dat jullie, progressieve regionalisten (sic) goed zijn, en de “échte” nationalisten, en wij Belgischgezinden, slecht.
Denk ook eerst eens na over België en Vlaanderen, Stijn, voor je de wereld gaat herindelen. Ik kan je “Nationalisme onder het mes” van Ludo Dierickx ten zeerste aanbevelen.

Met vriendelijke groet,

Je collega Bob Vangeel, voorzitter BUB Jongeren