Media-aandacht – Accès aux médias

Media-aandacht

Iedereen heeft de smadelijke nederlaag van de kleine partijen kunnen vaststellen bij de laatste verkiezingen. We merken hierbij wel op dat er partijen zijn die nooit groot zullen worden omdat ze niet over voldoende slagkracht beschikken of omdat hun ideeën systematisch overgenomen worden door andere partijen. Dit is echter niet zo voor alle kleine partijen in België. Sommige slagen er niet in om door te breken, niet omdat hun ideeën overbodig of utopisch zijn, maar omdat ze geen media-aandacht genieten.

De partijen die deze open brief ondertekenen vinden dat ze systematisch uit de media geweerd worden. Wij kunnen de privé-media echter niets verwijten aangezien ze slechts hun eigen deontologisch geweten volgen. We stellen alleen maar vast dat de kleine partijen niet dezelfde media-aandacht genieten als de grote. Integendeel.

Wanneer we inderdaad terugblikken op de resultaten van de voorbije verkiezingen merken we dat er een hemelsbreed verschil is tussen de partijen die deelgenomen hebben aan de belangrijke politieke debatten en zij die dat niet gedaan hebben. Eerstgenoemde halen of missen nipt de kiesdrempel, de andere scoren lachwekkend laag.

Waarom krijgen kleine partijen niet de kans om hun politieke programma bij de verkiezingen aan de kiezers uit te leggen op de openbare televisie- of radiozenders? Waarom mogen blijkbaar de burgers niet ingelicht worden over de kiesprogramma’s van de kleine en nieuwe politieke formaties? Veronderstelt een moderne democratie niet een onvoorwaardelijke informatieplicht vanwege de openbare media en dit ten gunste van alle kieslijsten? De dag van vandaag, als je als politicus niet op televisie komt, dan besta je niet en de kiezers zullen nooit hun stem geven aan een onbekende…

Deze open vragen behoeven een breed en cruciaal debat over de concrete invulling van de democratie, over eenieders vrijheid van meningsuiting. Daarom vragen we met aandrang aan alle openbare media en alle media in het algemeen om ons hun standpunt mee te delen inzake media-aandacht ten aanzien van de kleine en nieuwe politieke partijen, de huidige situatie is onaanvaardbaar en is een kaakslag voor onze rechtsstaat.

Wij vragen niet dezelfde aandacht als de grote partijen die vertegenwoordigd zijn in het nationale of hun respectievelijke deelparlement, maar enkel de helft van hun zendtijd, hetgeen ons een acceptabele compromis lijkt. Zoniet, dan zal België nooit een echte democratie worden.

Accès aux médias

Chacun a pu constater la défaite cuisante des petits partis lors du dernier scrutin. Disons d’emblée qu’il y a des partis qui ne deviendront jamais grands car ils ne possèdent pas de potentiel suffisant ou parce que leurs idées sont systématiquement reprises par d’autres partis. Pourtant, tel ne peut être le cas pour tous les petits partis en Belgique. Il y en a qui n’arrivent pas à percer, non pas parce que leurs idées seraient inutiles ou utopiques, mais parce qu’ils n’ont pas accès aux médias.

Les partis qui ont rédigé cette lettre ouverte pensent en effet être les victimes d’une exclusion médiatique. Nous ne reprochons cependant rien aux médias privés qui n’ont autre obligation que de suivre leur propre conscience professionnelle. Nous ne faisons que constater que les petits partis politiques n’ont pas le même accès aux médias que les grands. Loin de là.

En effet, lorsque l’on regarde le résultat des élections du 18 mai, on constate d’emblée un grand écart entre les partis qui ont pu participer aux grands débats politiques et ceux qui n’ont pas eu cette occasion. Les premiers atteignent tous le seuil électoral ou ne le ratent que de très peu, les autres obtiennent des scores dérisoires.

Pourquoi les petits partis n’ont-ils pas le droit d’expliquer à la télévision et à la radio publiques leur programme politique aux électeurs avant les élections? Pourquoi les citoyens n’ont-ils apparemment pas le droit d’être renseignés sur les programmes électoraux des petites et nouvelles formations politiques ? Une démocratie moderne n’implique-t-elle pas un devoir d’information total à charge des médias publics au profit des toutes les listes qui participent aux élections ? Car soyons clairs, si de nos jours on ne passe pas à la télévision en tant que politicien, on n’existe pas et les électeurs ne donneront jamais leur voix à des inconnus…

Les questions posées restent ouvertes et invitent à un débat de fond, un débat très important sur la démocratie même, sur le droit d’_expression de tous. Dès lors, nous osons lancer un appel urgent aux médias publics et aux médias en général de nous donner leur point de vue concernant l’accès aux médias des petites et nouvelles formations politiques, car la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui, ne pourra pas se maintenir sans mettre en jeu les fondements mêmes de notre Etat de droit.

Nous ne demandons pas autant d’attention que les grands partis représentés au parlement national ou communautaire/régional, seulement la moitié. Coupons la poire en deux. Sinon, la Belgique ne sera jamais une véritable démocratie.