Categorie: Opinions – Opinies

bron-source: hln.be, knack.be; © belga

Met stijgende verbazing ontdekt de B.U.B. het spinnenweb van intercommunales en hun talloze aan particraten voorbehouden mandaten. Geen enkele partij van de particratie blijft buiten schot bij de schandalen m.b.t. Publifin (zie onze tekst) in het zuiden en Publipart in het noorden, maar dit is slechts het topje van de ijsberg van het particratische profitariaat.

Avec un étonnement croissant, le B.U.B. découvre la toile d’araignée d’intercommunales et leurs multitude de postes réservés aux particrates. Les scandales de Publifin (voir notre texte) dans le sud et de Publipart dans le nord n’épargnent aucun parti de la particratie, mais ne représentent que le sommet de l’iceberg du profitariat particratique. Lire la suite – Lees Meer →

Sanne Cant, bron-source: demorgen.be, ©Photo News

Bien que la politique des sports soit scindée depuis 1980, on peut constater que le sport à haut niveau en Belgique est encore très belge, aussi à la VRT (l’ex-BRT).

Hoewel het sportbeleid sedert 1980 gesplitst is, dient men vast te stellen dat de topsport in België nog erg Belgisch is, ook op de VRT (de voormalige BRT). Lire la suite – Lees Meer →

Jean-Yves Hayez; bron-source: Le Soir; © Dominique Rodenbach

Terecht of onterecht wordt de wereld verontrust door de daden en uitspraken van Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten. Zonder de minste kritiek lijkt de Belgische pers de psycho-analyse van Trump vanwege Amerikaanse psychiaters te onderschrijven. Toen in 2010 een Belgische psychiater het echter aandurfde om een psychologisch profiel van de voorzitter van de separatistische partij de N-VA te schetsen, kreeg hij zware kritiek vanwege de pers uit het noorden van het land.

A tort ou à raison, les actes et paroles de Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis, inquiètent le monde. La presse belge semble suivre la psycho-analyse de Trump faite par quelques psychiatres américains sans la moindre critique. Pourtant, lorsqu’en 2010, un psychiatre belge a osé donner un profil psychologique du président du parti séparatiste N-VA, il a essuyé des critiques sévères de la presse du nord du pays. Lire la suite – Lees Meer →

foto-photo: hln.be; archief Belga; le Delhaize d’Alost - de Delhaize te Aalst

Op 4 januari 2017 publiceerde de B.U.B. een artikel waarin ze de deelname van Karlijn Deene, N-VA-mandataris en medewerkster van “Vlaams” « minister-president » Bourgeois, op een pro-nazi feestje, de vriendenkring Sneyssens, aan de kaak stelde. Het was met name dankzij een verwijzing naar ons artikel door de bekende viroloog Marc van Ranst op zijn Facebook-pagina dat de geschreven pers een grote weerklank gaf aan dit ontluisterend nieuws. Daarentegen was de stilte hieromtrent van de « openbare » media, RTBF en VRT, alsook van hun commerciële tegenhangers, RTL en VTM, enigszins verwonderlijk. Men kan echter een band leggen met een fictief feest georganiseerd door oud-leden van de « Bende van Nijvel ».

Le 4 janvier 2017, le B.U.B. a publié un article dénonçant la participation d’une mandataire N-VA et collaboratrice du « ministre-président » “flamand” Bourgeois, Karlijn Deene, à une fête pro-nazi, le vriendenkring Sneyssens (“cercle d’amis Sneyssens”). Grâce notamment à une référence vers notre article publiée par le virologue connu Marc Van Ranst sur sa page Facebook, la presse écrite a réservé un large écho à cette nouvelle consternante. En revanche, le silence à ce propos des chaînes “publiques”, RTBF et VRT, et commerciales, RTL et VTM, a quelque peu étonné. On peut cependant établir un lien avec une fête fictive organisée par les anciens membres des ‘Tueurs du Brabant’. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.standaard.be; foto-photo: Foto: Kris Van Exel

Le 2 janvier 2017, un article paru dans la presse du nord du pays a étonné plus d’un. Le célèbre régisseur anversois Robbe De Hert (° 1942) vit dans un petit appartement du CPAS parmi les souris. Il a besoin de 100.000 € pour terminer un documentaire nommé Hollywood aan de Schelde (« Hollywood à l’Escaut »).

Op 4 januari 2017 liet een artikel in de pers van het noorden van het land velen niet onbetuigd. De bekende Antwerpse filmmaker Robbe De Hert (° 1942) woont in een klein appartement van het OCMW tussen de muizen. Hij heeft 100.000 € nodig om een documentaire genaamd „Hollywood aan de Schelde“ te beëindigen. Lire la suite – Lees Meer →