Categorie: Droit – Recht

bron-source: http://www.canchambelux.org

A l’exception de la Belgique, les 27 Etats-Membres de l’Union Européenne (UE) s’apprêtent à signer l’accord économique et commercial global (AECG, CETA en anglais) avec le Canada. Le CETA implique notamment la suppression des droits de douane pour presque tous les produits. La région « wallonne », la région bruxelloise et la communauté “française”, entités de la Belgique fédérale, ne veulent cependant pas que la Belgique signe cet accord de libre échange.

Op België na maken 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) zich klaar om het comprehensive economic and trade agreement (CETA) met Canada goed te keuren. Het CETA houdt m.n. in dat de douanerechten voor zowat alle producten wegvallen. Het “Waals” gewest, het Brussels gewest en de “Franse” gemeenschap, deelgebieden van het federale België willen echter niet dat de Belgische staat dit vrijehandelsakkoord ondertekent. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source : reuters/belga, hnb.be

Op 6 augustus 2016 werden twee agenten van de politie in Charleroi (provincie Henegouwen) met een mes aangevallen door een man die “Allahu Akbar” (“Allah is groot”) riep. De twee agenten raakten daarbij gewond, waaronder één ernstig. De dader werd door een derde agent neergeschoten. Het blijkt om een Algerijn te gaan die illegaal in België verbleef. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Dezelfde dag werd ook een “jihadi-moeder” die tot 15 jaar cel was veroordeeld wegens een procedurefout vrijgelaten. De B.U.B. stelt de particratie medeverantwoordelijk voor die feiten.

Op 6 augustus 2016 werden twee agenten van de politie in Charleroi (provincie Henegouwen) met een mes aangevallen door een man die “Allahu Akbar” (“Allah is groot”) riep. De twee agenten raakten daarbij gewond, waaronder één ernstig. De dader werd door een derde agent neergeschoten. Het blijkt om een Algerijn te gaan die illegaal in België verbleef. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Dezelfde dag werd ook een “jihadi-moeder” die tot 15 jaar cel was veroordeeld wegens een procedurefout vrijgelaten. De B.U.B. stelt de particratie medeverantwoordelijk voor die feiten. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source : https://eelcokeij.com/

Sedert 1970 wordt de Belgische staat bijna voortdurend ‘hervormd’. In de praktijk betekent dit dat België zonder volksraadpleging over een periode van ongeveer 45 jaar van een unitaire tot een federale staat werd getransformeerd. Dat gebeurde eerst door vier staatshervormingen in 1970, 1980, 1988-1989 en 1993. De bijzondere wet van 16 juli 1993 ter voltooiing ( ! ) van de federale staatsstructuur was wat dat betreft beslist geen eindpunt. Zowel in 2001 als in 2011-2014 werden door nieuwe staatshervormingen nog meer bevoegdheden en middelen naar de gemeenschappen en de gewesten overgeheveld. Nooit werd de burger rechtstreeks betrokken bij dit proces. Dit moet veranderen.

Depuis 1970, les prétendues ‘réformes’ de l’Etat belge se poursuivent presque sans cesse. En pratique, cela signifie que la Belgique a été transformée sans consultation populaire d’un Etat unitaire en un Etat fédéral sur une période d’environ 45 ans. Cela a été fait d’abord par quatre réformes de l’Etat en 1970, 1980, 1988-1989 et 1993. La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever ( ! ) la structure fédérale n’était pourtant pas la fin de ce processus. Tant en 2001 qu’en 2011-2014, de nouvelles réformes de l’Etat ont en effet encore davantage transféré des compétences vers les communautés et les régions. A aucun instant, le citoyen n’y a été impliqué de façon directe. Il est temps de changer cela. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.tradeidee.nl, A. S. Elsloo

Le 23 juin 2016, un référendum fut tenu au Royaume Uni (RU) sur l’appartenance de ce pays à l’Union européenne (UE). Une majorité de 52 pourcents des électeurs qui ont émis leur vote ont estimé que le Royaume Uni devait quitter l’UE. Bien que le référendum ne soit pas contraignant, le gouvernement et le parlement britanniques respecteraient néanmoins la volonté du peuple. Le B.U.B. fait un parallèle avec le fédéralisme belge qui fut instauré sans référendum et constate surtout l’hypocrisie de la part de la particratie « belge ».

Op 23 juni 2016 werd in het Verenigd Koninkrijk (VK) een referendum gehouden over het lidmaatschap van de Europese Unie (EU). Een meerderheid van 52 procent van de kiezers die kwamen opdagen vonden dat het Verenigd Koninkrijk de EU moest verlaten. Hoewel het referendum niet bindend is, zouden de Britse regering en het Brits parlement toch handelen naar de wil van de Britse bevolking. De B.U.B. maakt een parallel met het Belgische federalisme dat zonder referendum is tot stand gekomen en stelt vooral de hypocrisie van de “Belgische” particratie vast. Lire la suite – Lees Meer →

http://kw.knack.be/medias/3619/1853249.jpg, © BELGA, Filip DE SMET

Le 7 mars 2016, le ”ministre”-président ”flamand” autoproclamé, Geert Bourgeois, proposait d’introduire une constitution ”flamande”. Depuis 25 ans, des initiatives de ce genre ont été prises par tous les ”ministres-présidents” successifs – et par conséquent par l’ensemble de la particratie. Jusqu’à l’heure actuelle cependant (et fort heureusement), rien n’a été concretisé.

Op 7 maart 2016 stelde de zelfverklaarde “Vlaams” “minister-president” Geert Bourgeois (N-VA) voor om een “Vlaamse” grondwet in te voeren. Al sedert 25 jaar worden initiatieven in die richting genomen door alle opeenvolgende “minister-presidenten” en dus door de hele particratie. Tot op heden kwam er (gelukkig) niets van in huis. Lire la suite – Lees Meer →