Categorie: Nieuws – Nouvelles

bron-source: deredactie.be, fotograaf onbekend-photographe inconnu

Es war ein wirklicher Schock für unsere deutschprachige Landsleute, am 7. Juli 2017 zu hören dass, die wallingantische „Minister“ Maxime Prévot (CDH) gesagt hat dass, die Deutschpachigen „Wallonen“ sind. Für die B.U.B. hat ohne Föderalismus diese dumme Diskussion nie stattgefunden.

Ce fut un véritable choc pour nos compatriotes germanophones lorsqu’ils ont entendu le 7 juillet 2017 par l’intermédiaire du ministre wallingant Prévot (CDH) que les germanophones sont des “Wallons”. Selon le B.U.B., cette discussion ridicule n’aurait jamais eu lieu sans l’existence du fédéralisme linguistique.

Voor onze Duitstalige landgenoten was het een echte schok om bij monde van de wallingantische minister Prévot (CDH) op 7 juli 2017 te vernemen dat de Duitstaligen ‘Walen’ zijn. Volgens de B.U.B. zou deze belachelijke discussie zonder het federalisme nooit plaatsgevonden hebben. Lire la suite – Lees Meer →

998361_10151649055191597_1963072293_n

Zowel in het noorden als in het zuiden van België liggen de provincies onder vuur. De regeringspartijen van het zogenaamde “Vlaams” gewest beslisten in 2014 om het aantal provincieraadsleden te halveren en voeren die beslissing nu uit. Op 19 juni 2017 besloot het CDH de alliantie met de PS op alle regionale en communautaire niveaus van Franstalig België op te zeggen. Nieuwe meerderheden worden gezocht. In het licht daarvan lanceerde Ecolo een eisenbundel van een twintigtal punten, waaronder het afschaffen van de provincies. Op 26 juni 2017 aanvaardde ook de MR dit principe. Voor de B.U.B. is die evolutie nefast voor de eenheid van België.

Tant au nord qu’au sud de la Belgique, les provinces sont en ligne de mire. Les partis du gouvernement de la soi-disant région “flamande” ont décidé en 2014 de réduire de moitié le nombre de conseillers provinciaux. Aujourd’hui, ils sont en train d’exécuter cette décision. Le 19 juin 2017, le CDH a fait sauter son alliance avec le PS à tous les niveaux régionaux et communautaires en Belgique francophone. On cherche actuellement de nouvelles majorités. Dans ce cadre, Ecolo a mis sur la table des négociations un cahier de revendications composé d’une vingtaine de points, dont la suppression des provinces. Le 26 juin 2017, le MR a également accepté ce principe. Pour le B.U.B., cette evolution est néfaste pour l’unité de la Belgique. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: hln.be; foto-photo: belga

De flamingantische minister Ben Weyts (N-VA) eist dat voetbalclub Anderlecht ervoor kiest zich bij een Nederlandstalige of Franstalige sportclub aan te sluiten en denkt dat de Brabantse club uiteindelijk voor de “Vlaamse” gemeenschap zal kiezen. Die B.U.B. vindt die politiek een ware racistische schande.

Le ministre flamingant du sport Ben Weyts (N-VA) exige que le club de foot RSC Anderlecht choisisse de s’affilier à un club sportif néerlandophone ou francophone et pense que le club brabançon choisira finalement la communauté « flamande ». Le B.U.B. trouve cette politique scandaleusement raciste. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.knack.be, foto-photo: © Belga

Uit een doorlichting uitgevoerd door de Brusselse gewestregering blijkt dat Yvan Mayeur (PS), de burgemeester van Brussel, de hoofdstad van België, sedert 2014 zitpenningen ontving voor vergaderingen van de daklozenorganisatie Samusocial, eerst in de hoedanigheid van voorzitter, daarna als lid van het bureau. In 2015 en 2016 verkregen Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta  zo zitpenningen ter waarde van 40.000 euro. Na de bekendmaking van het schokkend nieuws heeft Mayeur terecht ontslag genomen. Eens te meer wordt de wallingantische PS als een maffiapartij ontmaskerd.

Il ressort d’un audit, effectué par le gouvernement de la région bruxelloise, qu’Yvan Mayeur (PS), le bourgmestre de Bruxelles, la capitale de la Belgique, a reçu depuis 2014 des jetons de présence pour des réunions de l’organisation des sans-abri Samusocial, d’abord en sa qualité de président, puis en tant que membre du bureau. En 2015 et en 2016, tant Mayeur que Pascale Paraïta, la présidente du CPAS, ont ainsi reçu des jetons de présence d’une valeur de 40.000 euros. Après l’annonce de cette nouvelle choquante, Mayeur a démissionné à juste titre. Une fois de plus, le PS wallingant est démasqué comme un parti mafieux. Lire la suite – Lees Meer →

foto-photo: B.U.B.

Vous les avez sans doute déjà vus : les panneaux d’information bleus le long des routes indiquant les limitations de vitesse dans la soi-disant « Flandre ». Ils se trouvent partout sur les ”frontières d’Etat” de la région « flamande » avec la France et les Pays-Bas ainsi que sur la frontière linguistique. Autour de Bruxelles, il y en a au moins une cinquantaine.

U hebt ze ongetwijfeld al gezien: de blauwe informatieborden langs de wegen met de snelheidsbeperkingen in het zogenaamde „Vlaanderen“. Ze staan overal op de ”landsgrenzen” van het „Vlaams“ gewest (dus van België) met Frankrijk en Nederland alsook op de taalgrens. Rond Brussel zijn er misschien een vijftigtal. Lire la suite – Lees Meer →