belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE B.U.B. IS VERHEUGD OVER HET ONTSLAG VAN DE WAALSE MINISTER-PRESIDENT-LE B.U.B. SE REJOUIT DE LA DEMISSION DU MINISTRE-PRESIDENT WALLON

DE B.U.B. IS VERHEUGD OVER HET ONTSLAG VAN DE WAALSE MINISTER-PRESIDENT Het is goed nieuws voor België dat de minister-president van de Waalse regering en kopstuk van de PS ontslag heeft genomen tengevolge van de crisis rond de “Carolorégienne” om drie redenen: 1) de verdenkingen die hem ten laste worden gelegd, maken hem nog niet …

Geen splitsing werkgelegenheid! – Pas de scission de la politique de l’emploi!

Geen splitsing werkgelegenheid! De Belgische Unie veroordeelt in de meest scherpe bewoordingen de plannen van federaal minister Johan Vandelanotte om de werkgelegenheid in België volledig te splitsen wegens het bestaan van “verschillen”. Deze uitspraken kaderen ongetwijfeld in een charmeoffensief naar SP.A-kartelpartner Spirit, een Vlaams-nationaal partijtje dat nauwelijks meer stemmen haalt dan de B.U.B., die geen …

Transfers en solidariteit

De Duitse Kanselierskandidate A. Merkel (CDU) deed, enkele dagen geleden, een oproep tot solidariteit en eenheid tussen West-Duitsland en de ex-DDR. Dit punt is erg belangrijk voor de Duitse Christen-democraten. Bij ons gebeurt het tegendeel. Traditionele politici, langs beide zijden van de taalgrens willen de nationale en interpersonele afbouwen. Het is wenselijk, zeggen ze, om …

De ramp in het zuiden van de Verenigde Staten – La catastrophe dans le sud des Etats-Unis

De B.U.B. drukt zijn diepste medeleven uit met de slachtoffers van de orkaan in New Orleans, Verenigde Staten. Tot onze grote verwondering merken we dat grote ellende zelfs het rijkste land ter wereld kan treffen.

Le B.U.B. exprime sa profonde sympathie avec les victimes de l’ouragan qui a sévi à Nouvelle Orléans aux Etats-Unis. A notre grand étonnement, nous remarquons que la grande misère peut même toucher le pays le plus riche de la planète.

Des drapeaux belges à l’Yserwake – Belgische vlaggen op de IJzerwake

Le 21 août 2005, on pouvait apercevoir clairement deux drapeaux belges à la manifestation nationaliste flamande, nommée « Yserwake » à Steenstrate (Flandre occidentale), ce qui est évidemment une primeur. Deux hommes pro-belges, dont un membre de l’Union belge (B.U.B.) y sont montés sur le podium et ont montré leur torse nu sur lequel un drapeau belge était peint.

Op 21 augustus 2005 waren duidelijk twee Belgische vlaggen te zien op de Vlaams-nationale Ijzerwake te Steenstrate (West-Vlaanderen), wat uiteraard een primeur is. Twee Belgisch-gezinde mannen, waaronder één lid van de Belgische Unie (B.U.B.) beklommen er daar het podium en toonden hun bloot bovenlijf waarop een Belgische vlag was geschilderd.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)