Categorie: Nieuws – Nouvelles

Neen aan het confederalisme van de VLD – Non au confédéralisme du VLD (08-12-02) De B.U.B. veroordeelt met klem de houding van de VLD die het confederalisme als basisprincipe heeft overgenomen. Overigens acht de B.U.B. de manier waarop deze beslissing viel volkomen antidemocratisch. 128 ja-stemmen (onder druk) volstonden op 80.000 leden. Moge de kiezer de Lire la suite – Lees Meer →