EEN NIEUW UNITAIR BELGIE (UNE NOUVELLE BELGIQUE UNITAIRE)

als humanistisch-universalistisch project (comme projet humaniste et universaliste)

Het boek is gratis te raadplegen en af te drukken voor eigen gebruik, maar schendingen van het auteursrecht, zoals verkoop en plagiaat, zullen vervolgd worden.

Het beschrijft eerst wat nationalisme is en hoe het het leven van de mensen op aarde beïnvloedt. Vervolgens gaan de auteurs specifiek in op de geschiedenis van de Belgische communautaire problematiek en de rol die het nationalisme daarin speelt. De oorzaken van de Belgische politiek-communautaire problemen worden in detail beschreven en tenslotte worden de nodige oplossingen aangereikt in de vorm van een nieuw unitair en tweetalig België.

Dit boek is de allereerste poging om België terug op het juiste unitaire spoor te brengen en een einde te stellen aan de catastrofe van 40 jaar taalfederalisme. Het boek leidt de lezer mee op een wetenschappelijke, maar fascinerende reis door het labyrint van nationalisme en federalisme met als ultiem doel de overwinning van het humanistisch-universalistisch wereldbeeld, met het meertalige België als vertrekpunt.

Download de boek hier

Une version française n’est pas encore disponible.

Schrijvers

Hans VAN DE CAUTER is 37 jaar en sinds 1996 advocaat aan de balie te Brussel en sinds 2002 voorzitter van de Belgische Unie – Union belge (B.U.B.), een centrumpartij voor een unitair België, die hij zelf gesticht heeft.

Bruno YAMMINE is 28 jaar en historicus aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is tevens sinds 2002 partijlid van de B.U.B..