belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

NOORD-BELGISCHE ECONOMIE ZINKT WEG – L’ECONOMIE DE LA BELGIQUE DU NORD COULE

Volgens een recente studie van Ernst & Young verliest Noord-België veel investeringen sinds het begin van de anti-Belgische crisis van 2007. Zuid-België doet het steeds beter en trekt veel meer buitenlandse investeringen aan.

Selon une étude récente d’Ernst & Young, la Belgique du nord perd beaucoup d’investissements depuis le début de la crise anti-belge de 2007. La Belgique du sud preste toujours mieux et attire bien plus d’investissements étrangers.

DE KOST VAN HET FEDERALISME – LE COÛT DU FEDERALISME

Op het moment dat de politici minstens 10 miljard euro voor de begroting zoeken, is het misschien nuttig eens aan de kost van het taalfederalisme te herinneren…

A un moment où les politiciens cherchent au moins 10 milliards d’euros pour le budget, il est peut-être utile de rappeler le coût du fédéralisme linguistique…

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)