info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

L’ARMEE BELGE – HET BELGISCH LEGER

Ceci sont les propositions du B.U.B. pour la modernisation de l’armée belge.

Dit zijn de voorstellen van de B.U.B. voor de modernisering van het Belgisch leger.

HET FEDERALISME EN DE ISLAMISTEN – LE FEDERALISME ET LES ISLAMISTES

Slecht nieuws voor de laatste voorstanders van het anti-Belgische taalfederalisme: het ondersteunt de eisen van de radicale moslims. Goed nieuws voor burka’s, ghetto’s en extremisten.

Mauvaise nouvelle pour les derniers supporters du fédéralisme linguistique anti-belge: il soutient les exigences des musulmans radicaux. Bonne nouvelle pour les burqas, les ghettos et les extrémistes.

DE KOST VAN HET FEDERALISME – LE COÛT DU FEDERALISME

Op het moment dat de politici minstens 10 miljard euro voor de begroting zoeken, is het misschien nuttig eens aan de kost van het taalfederalisme te herinneren…

A un moment où les politiciens cherchent au moins 10 milliards d’euros pour le budget, il est peut-être utile de rappeler le coût du fédéralisme linguistique…

Documentation – documentatie

Le coût du fédéralisme belge (version 2009),
De kost van het Belgisch federalisme (versie 2009)
Arbeiders aller landen, verdeel U,
Belgische Solidariteit is democratische noodzaak, etc..