info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE KOST VAN HET FEDERALISME – LE COÛT DU FEDERALISME

Op het moment dat de politici minstens 10 miljard euro voor de begroting zoeken, is het misschien nuttig eens aan de kost van het taalfederalisme te herinneren…

A un moment où les politiciens cherchent au moins 10 milliards d’euros pour le budget, il est peut-être utile de rappeler le coût du fédéralisme linguistique…

Documentation – documentatie

Le coût du fédéralisme belge (version 2009),
De kost van het Belgisch federalisme (versie 2009)
Arbeiders aller landen, verdeel U,
Belgische Solidariteit is democratische noodzaak, etc..