belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

COTISATION – LIDGELD – BEITRAG 2020

U kan het lidgeld voor 2020 betalen op ons rekeningnummer: BE91 068 24176 7776. Het bedrag is 10 € voor hen die minder dan 25 jaar oud zijn en 20 € voor hen die 25 jaar of ouder zijn.

Vous pouvez payer la cotisation pour 2020 au numéro de compte : BE91 068 24176 7776. Le montant est de 10 € pour ceux qui ont moins de 25 ans et de 20 € pour ceux qui ont 25 ans ou plus.

2019: HET FEDERALISME IS DOOD – 2020: LEVE HET REFERENDUM !- 2019: LE FEDERALISME EST MORT – 2020: VIVE LE REFERENDUM !

Aan het begin van dit nieuwe decennium bevindt België zich op de tweesprong. De spanning tussen de politiek en de bevolking over het institutionele probleem was nooit eerder zo hoog. Hoewel een deel van de politieke klasse – zeker in het noorden van het land – België verder wil opsplitsen, klinken er steeds luidere stemmen om terug te keren naar een unitair België opnieuw of toch minstens naar méér België. Dat werd onlangs duidelijk toen alle traditionele partijen (de PVDA inbegrepen) op 17 december 2019 het pact voor België van de federalisten van BPlus tekenden.

Aan het begin van dit nieuwe decennium bevindt België zich op de tweesprong. De spanning tussen de politiek en de bevolking over het institutionele probleem was nooit eerder zo hoog. Hoewel een deel van de politieke klasse – zeker in het noorden van het land – België verder wil opsplitsen, klinken er steeds luidere stemmen om terug te keren naar een unitair België opnieuw of toch minstens naar méér België. Dat werd onlangs duidelijk toen alle traditionele partijen (de PVDA inbegrepen) op 17 december 2019 het pact voor België van de federalisten van BPlus tekenden.

LE B.U.B. ENTEND RENFORCER LE SENAT – DE B.U.B. WIL DE SENAAT VERSTERKEN

Op 23 november 2019 werd bekend gemaakt dat koninklijk informateur Magnette (PS), in navolging van de N-VA en het VB, de Senaat wil afschaffen. In zijn nota suggereert hij om in plaats van de Senaat in te zetten op nieuwe vormen van “participatieve democratie’’. Die afschaffing staat in het hoofdstuk rond het “efficiënter organiseren’’ van de overheid. Net als ‘’staatshervorming’’ is dat codetaal voor de ontmanteling van de staat. Wie vandaag pleit voor de afschaffing van de Senaat, pleit morgen voor die van de Kamer en dus van België.

Op 23 november 2019 werd bekend gemaakt dat koninklijk informateur Magnette (PS), in navolging van de N-VA en het VB, de Senaat wil afschaffen. In zijn nota suggereert hij om in plaats van de Senaat in te zetten op nieuwe vormen van “participatieve democratie’’. Die afschaffing staat in het hoofdstuk rond het “efficiënter organiseren’’ van de overheid. Net als ‘’staatshervorming’’ is dat codetaal voor de ontmanteling van de staat. Wie vandaag pleit voor de afschaffing van de Senaat, pleit morgen voor die van de Kamer en dus van België.

LE TERRORISME FLAMINGANT À BILZEN – “VLAAMS”-NATIONALISTISCH TERRORISME IN BILZEN

Op 10 november 2019 werd een toekomstig asielcentrum in het Limburgse Bilzen in brand gestoken. Volgens de politie is er kwaad opzet in het spel. De eigenares van het pand verklaarde op het VRT-nieuws (12.11.19) dat de daders een flamingantische vlag aan haar huis achtergelaten hadden en toonde deze aan de journalisten. Moedig voegde ze eraan toe: ‘’dat zegt genoeg’’. Daarmee kan de aangekondigde ‘’Vlaamse’’ canon met een nieuw feit worden aangevuld.

Le 10 novembre 2019, un futur centre d’asile à Bilzen, dans le Limbourg, a été incendié. Selon la police, il s’agissait d’un acte intentionnel. La propriétaire de l’immeuble a déclaré à la VRT (12.11.19) que les agresseurs avaient déposé un drapeau flamand à sa maison et le montrait aux journalistes. Elle y ajoutait courageusement : “Cela en dit assez”. Le « canon flamand « ” annoncé peut être complété par ce fait nouveau.

bron-source: onbekend - inconnue

LE FEDERALISME A PROUVE SON INEFFICACITE – DE FEDERALISTISCHE MAAT IS VOL

Plus de 150 jours après les élections du 26 mai 2019 et 11 mois après la chute du gouvernement Michel, la Belgique a toujours un gouvernement en “affaires courantes”. Depuis juin 2007 jusqu’à maintenant, l’ensemble des gouvernements belges a déjà été plus de trois ans ( ! ) en “affaires courantes”. Cette situation est principalement la conséquence d’une classe politique incapable de faire face à l’agitation des nationalistes linguistiques et hostile au renforcement de l’Etat belge multilingue et à son unitarisation. Pour le B.U.B., la coupe est vraiment pleine !

Meer dan 150 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 en elf maanden na de val van de regering Michel, heeft België nog steeds een regering in ‘’lopende zaken’’. Sedert juni 2007 tot vandaag zaten alle Belgische regeringen samen al méér dan drie jaar ( ! ) in ‘’lopende zaken’’, grotendeels wegens het bestaan van een politieke klasse die onbekwaam is om het hoofd te bieden aan taalnationalistische agitatie en pertinent weigert de meertalige Belgische staat te versterken en unitair te maken. Voor de B.U.B. is de maat meer dan vol !