belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

GRONDIGE HERVORMING B.U.B. – UNE REFORME APPROFONDIE DU B.U.B.

GRONDIGE HERVORMING B.U.B. De nieuwe partijraad van de B.U.B. heeft beslist op haar vergadering van 23.02.2008 dat om ons doel te bereiken, d.w.z. de creatie van een nieuw unitair en meertalig België, het absoluut noodzakelijk was de partij te professionaliseren door de uitbouw van haar intellectuele basis, zonder dewelke geen enkele partij kan overleven. Voortaan …

Documentation – documentatie

Le coût du fédéralisme belge (version 2009),
De kost van het Belgisch federalisme (versie 2009)
Arbeiders aller landen, verdeel U,
Belgische Solidariteit is democratische noodzaak, etc..

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)