belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

KARTEL – CARTEL B.U.B. – CDF: “BELG.UNIE”

Vous pouvez lire ici le texte du cartel entre le B.U.B. et le CDF. L’accord d’aller ensemble aux urnes a été atteint le 5 mai 2010. Cette déclaration ne modifie pas nos programmes respectifs, mais est une synthèse des points institutionnels communs. U kan hier de tekst van het kartel tussen de B.U.B. en CDF …

GRONDIGE HERVORMING B.U.B. – UNE REFORME APPROFONDIE DU B.U.B.

GRONDIGE HERVORMING B.U.B. De nieuwe partijraad van de B.U.B. heeft beslist op haar vergadering van 23.02.2008 dat om ons doel te bereiken, d.w.z. de creatie van een nieuw unitair en meertalig België, het absoluut noodzakelijk was de partij te professionaliseren door de uitbouw van haar intellectuele basis, zonder dewelke geen enkele partij kan overleven. Voortaan …

Documentation – documentatie

Le coût du fédéralisme belge (version 2009),
De kost van het Belgisch federalisme (versie 2009)
Arbeiders aller landen, verdeel U,
Belgische Solidariteit is democratische noodzaak, etc..