info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Acties – Actions

Betoging voor mediatoegang van het kartel BELG.UNIE (B.U.B.-CDF) aan de “openbare” televisie in Schaarbeek-Brussel tijdens de verkiezingscampagne op 6 juni 2010 (in de regen !) – Manifestation pour obtenir un accès aux médias du cartel BELG.UNIE (B.U.B.-CDF) à la télévision “publique” à Schaerbeek-Bruxelles lors de la campagne électorale le 6 juin 2010 (sous la pluie …

Interviews B.U.B

Interview januari – janvier 2009 door studenten / par des étudiants: http://www.ex-spectateur.net (avril 2007 – interview du président par des étudiants de l’ULB; april 2007 – interview met de voorzitter door studenten van de ULB) BUB – PARTIE1 – Idéologie du parti envoyé par exspectateur. – Regardez les dernières vidéos d’actu. Link to this post!

Geschiedenis – Histoire du B.U.B

Création de “Nouvelle Belgique”, parti unitariste et prédécesseur du B.U.B. (2002) par Hans Van de Cauter (27 ans) le 1er juillet 2000; oprichting van “Nieuw België”, unitaire partij en voorganger van de B.U.B. (2002) door Hans Van de Cauter op 1 juli 2000 Memorabele pro-Belgische acties van de B.U.B. aan de poorten van Val Duchesse …

Avant-propos – Voorwoord

C’est en promouvant l’unité de la Belgique que nous, Belges, peuvent rendre un grand service à l’Europe et à l’humanité; het is door de eenheid van België na te streven, dat wij, Belgen, Europa en de mensheid een grote dienst kunnen bewijzen; it is by fostering the unity of Belgium that we, Belgians, can render …

MEER DAN 20.000 STEMMEN VOOR BELG.UNIE ! – PLUS DE 20.000 VOTES POUR BELG.UNIE !

DANK AAN ONZE KIEZERS ! De B.U.B. wil al zijn kiezers danken voor hun enthousiaste steun tijdens deze korte kiescampagne van 2010. Ondanks de mediaboycot die maar blijft voortduren, hebben wij kunnen vaststellen dat het unitaire gedachtegoed meer dan ooit leeft bij de Belgische bevolking. Dankzij de noeste arbeid van onze leden en de excellente samenwerking …