belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

VERSLAG NATIONALE VERGADERING – RAPPORT REUNION NATIONALE – BERICHT NATIONALES TREFFEN 18.02.2012

Een dertigtal zeer gemotiveerde sympathisanten hebben de nationale vergadering van de B.U.B. op 18 februari 2012 in de Vieux-Saint-Martin op de Grote Zavel te Brussel bijgewoond.

Une trentaine de sympathisants très motivés ont assisté à la réunion nationale du B.U.B. du 18 février 2012 au Vieux-Saint-Martin, Grand Sablon, à Bruxelles.

Ungefähr dreizig sehr motivierte Sympathisierenden haben am 18. Februar 2012 im Vieux-Saint-Martin am Grand Sablonplatz in Brüssel an dem nationalen Treffen der B.U.B. teilgenommen.

GELUKKIG NIEUWJAAR – BONNE ANNEE – GLÜCKLICHES NEUJAHR – HAPPY NEW YEAR !

Hier zijn we dan weer in 2012 ! 2011 was weer een moeilijk jaar voor België met betogingen voor een nieuwe regering, een dramatische staatshervorming in het vooruitzicht en een zware financiële en economische crisis, die ons niet wil loslaten. Maar de B.U.B. is nog steeds daar en u bent steeds talrijker om ons te ondersteunen !

Nous revoilà en 2012 ! 2011 était de nouveau une année tumultueuse pour la Belgique avec des manifestations pour un nouveau gouvernement, une réforme de l’Etat dramatique en vue et l’aggravation de la grave crise financière et économique qui ne veut pas nous lâcher. Mais le B.U.B. est toujours là et vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir !

BELG-UNIE OP 15% IN ZUID-BELGIE ? – 15% POUR BELG-UNIE EN BELGIQUE DU SUD ?

Uit een opmerkelijke peiling van La Libre Belgique blijkt dat 15% van de Zuid-Belgen zouden overwegen om op het pro-Belgisch kartel BELG-UNIE te stemmen bij de volgende verkiezingen.

Il ressort d’un sondage remarquable de La Libre Belgique de fin novembre 2011 que 15% des Belges du sud pourraient envisager de voter pour le cartel pro-belge BELG-UNIE lors des prochaines élections.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)