info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE ZESDE “STAATSHERVORMING”: DE SPLITSING VAN BELGISCHE BEVOEGDHEDEN (1) – LA SIXIEME “REFORME” DE L’ETAT: LA SCISSION DE COMPETENCES BELGES (1)

Hieronder vindt u de volledige splitsingscatalogus van federale bevoegdheden, eind 2011 door de particratie heimelijk uitgekiend in het kader van de zesde “staatshervorming” en waarop we in de komende weken en maanden zullen terugkomen omdat de uitvoering voor binnenkort voorzien is en een drastische en negatieve impact op de Belgen en op de eenheid van het land zal hebben.

Ci-dessous, vous trouverez le catalogue complet des scissions de compétences fédérales dans le cadre de la sixième “réforme” de l’Etat concoctée en secret par la particratie fin 2011 et sur lequel nous allons revenir en détail dans les semaines et les mois qui viennent puisque sa mise en œuvre est prévue pour bientôt et aura une influence drastique et négative sur la vie des Belges et l’unité du pays.