Categorie: Sociologie

De B.U.B. neemt kennis van het resultaat van de particratische peiling die in la Libre Belgique (LLB) d.d. 11 mei 2012 gepubliceerd werd. Blijkbaar was onze lijst BELG-UNIE zelfs geen optie, dit in tegenstelling tot niet-bestaande partijen zoals het FN en het politieke proefballonnetje van een zekere Westphaël, oud-lid van Ecolo. De B.U.B. stelt vooral vast dat de fameuze aangekondigde “staatshervorming” er hoegenaamd niet in slaagt om de opmars van de N-VA te stuiten. Sterker nog, ook het Vlaams Belang zit opnieuw in de lift.

Le B.U.B. prend acte du résultat du sondage particratique publié par la Libre Belgique (LLB) le 11 mai 2012, dans lequel notre liste BELG-UNIE n’était apparemment même pas une option contrairement à des partis inexistants comme le FN et le projet politique d’un certain Westphaël, ex-membre d’Ecolo. Le B.U.B. constate surtout que la fameuse réforme de l’Etat annoncée n’aide pas à enrayer la montée de la N-VA. Pire même, le Vlaams Belang, lui aussi, remonte. Lire la suite – Lees Meer →

Sedert jaren is de Belgische politieke wereld in de ban van de zoveelste “staatshervorming” (lees: staatsafbraak). In november 2011 werd daaromtrent een politiek akkoord bereikt. In een onlangs i.o.v. het dagblad De Morgen uitgevoerde peiling blijkt dat slechts 17% van de Belgen de “staatshervorming” zoals die voorzien is in het regeerakkoord een “goede zaak” vindt.

Depuis des années, le monde politique belge est sous le charme d’une énième “réforme de l’Etat” (lire: démolition de l’Etat). En novembre 2011, un accord politique a été conclu à ce propos. Cependant, un sondage, commandé par le quotidien De Morgen, démontre que seulement 17% des Belges estiment que la “réforme de l’Etat”, telle qu’elle est prévue dans l’accord gouvernemental, est une “bonne chose”. Lire la suite – Lees Meer →

Uit een opmerkelijke peiling van La Libre Belgique blijkt dat 15% van de Zuid-Belgen zouden overwegen om op het pro-Belgisch kartel BELG-UNIE te stemmen bij de volgende verkiezingen.

Il ressort d’un sondage remarquable de La Libre Belgique de fin novembre 2011 que 15% des Belges du sud pourraient envisager de voter pour le cartel pro-belge BELG-UNIE lors des prochaines élections. Lire la suite – Lees Meer →

Terwijl België op politiek niveau verder ontrafelt, is de Belgische natie sterker dan ooit. Dat is de enige conclusie die je kan trekken uit een peiling die HNB/VRT organiseerden en waarvan de resultaten onlangs bekend werden (7.10.2011). Lire la suite – Lees Meer →

“Nog opmerkelijker is dat BELG-UNIE niet alleen alle kleinere partijen (ProBruxsel, RWF, PVDA, FN en PP) achter zich zou laten, maar, meer nog, groter zou worden dan traditionele partijen zoals CD&V, SP.A en VB. Op de koop toe benadert BELG-UNIE de scores van de andere Nederlandstalige partijen Groen!, OVLD en N-VA, die uiteraard over veel meer middelen en media-aandacht beschikken dan de B.U.B. die het met haar eigen centen moet rooien en bovendien totaal geen mediatoegang geniet tenzij misschien om gekleineerd te worden…”

“Le plus remarquable c’est que tous les « petits » partis (ProBruxsel, RWF, PTB+, FN en PP) se trouvent derrière BELG-UNIE. Plus important encore, le cartel est plus fort que certains partis traditionnels comme le CD&V, le SP.A et le VB. Ensuite, BELG-UNIE s’approche des scores des autres partis néerlandophones qui sont GROEN!, O.VLD et la N-VA. Ceux-ci disposent évidemment de bien plus de ressources et d’accès aux médias que le B.U.B. qui doit s’occuper seul de son propre financement et qui ne reçoit aucune attention de la part des médias sauf peut-être pour être ridiculisé…” Lire la suite – Lees Meer →