Categorie: Sociologie

bron-source: deredactie.be, A.Kockartz/Belga

Men kan er niet meer naast kijken: het taalfederalisme kraakt aan alle kanten en staat op instorten. Criminaliteit, milieuvervuiling, mobiliteitsproblemen, buitenlandse handel, economische crisis, de gezondheidszorgen, ja zelfs de bureaucratie van de stedenbouw: alle belangrijke beleidsdomeinen lijden onder de kost en de inefficiëntie van het 45 jaar oude en aftandse taalfederalisme. Een nieuwe universitaire studie wijst uit dat een betekenisvol deel van de parlementsleden dat nu ook eindelijk beginnen te beseffen. Een analyse van de B.U.B..

On ne peut plus le nier : le fédéralisme linguistique se désintègre de plus en plus et frôle l’effondrement. La criminalité, la pollution de l’environnement, les problèmes de mobilité, le commerce extérieur, la crise économique, la politique de la santé, même la bureaucratie de l’urbanisme : tous les domaines politiques peinent à cause du coût et de l’inefficacité du fédéralisme linguistique, un système vieux de 45 ans et obsolète. Un nouvelle étude universitaire démontre qu’une partie significative des parlementaires commencent aussi à s’en rendre compte. Une analyse du B.U.B.. Lire la suite – Lees Meer →

Een wetenschappelijk onderzoek van het gezaghebbende ISPO, een peilingsinstituut van de universiteit van Leuven (KU Leuven) bewijst eens te meer wat de B.U.B. altijd al gezegd heeft: de Belgen voelen zich Belg en willen een eengemaakt land.

Une étude scientifique de l’ISPO, un bureau de sondage de l’université de Louvain (KU Leuven) démontre une fois de plus ce que le B.U.B. a toujours affirmé: les Belges se sentent belges et souhaitent un pays unifié Lire la suite – Lees Meer →

Op 6 november 2014 hebben de vakbonden en 120.000 personen in de straten van Brussel voor meer en betere werkgelegenheid en sociale bescherming betoogd. De B.U.B. begrijpt de woede van de Belgische werknemers en stelt een basisinkomen evenals de afschaffing van het federalisme en de bureaucratie voor waardoor meer banen in de privésector kunnen worden gecreëerd. Tegelijkertijd veroordeelt de partij de door een honderdtal hooligans uitgelokte rellen die 36 gewonden hebben gemaakt.

Le 6 novembre 2014, les syndicats et 120.000 personnes sont descendus dans les rues de Bruxelles pour exiger plus d’emplois de meilleure qualité et plus de protection sociale. Le B.U.B. comprend la colère des travailleurs belges et propose un revenu de base pour tous ainsi que la suppression du fédéralisme et de la bureaucratie afin de pouvoir créer plus d’emplois dans le secteur privé. En même temps, le parti condamne les émeutes menées par une centaine de hooligans et qui ont fait 36 blessés. Lire la suite – Lees Meer →

Op 1 juli 2014 treedt de nieuwe, zesde (!) staatshervorming in werking. Op ongrondwettelijke wijze is de anti-Belgische particratie erin geslaagd het leven van de Belgen nog wat ingewikkelder te maken en België nog wat meer te vernielen.

Le 1er juillet 2014, la nouvelle et sixième ( !) réforme de l’Etat entre en vigueur. De facon inconstitutionnelle, la particratie antibelge a réussi à rendre la vie des Belges encore un peu plus compliquée et à démolir la Belgique un peu plus. Lire la suite – Lees Meer →

Na de overwinning van de Belgische nationale voetbalploeg tegen Algerije (2-1) in Belo Horizonte in Brazilië op 17 juni 2014 kwamen de Belgen massaal op straat om dit te vieren.

Après la victoire de l’équipe de football nationale belge face à l’Algérie (2-1) à Belo Horizonte au Brésil le 17 juin 2014, les Belges sont descendus en masse dans la rue pour la fêter.

Nach dem Sieg der nationalen Belgischen Fussballmannschaft gegen Algerien (2-1) in Belo Horizonte in Brasilien am 17. Juni 2014 sind die Belgier massiv auf die Strasse gegangen um das zu feiern. Lire la suite – Lees Meer →