Categorie: Sociologie

Een wetenschappelijk onderzoek van het gezaghebbende ISPO, een peilingsinstituut van de universiteit van Leuven (KU Leuven) bewijst eens te meer wat de B.U.B. altijd al gezegd heeft: de Belgen voelen zich Belg en willen een eengemaakt land.

Une étude scientifique de l’ISPO, un bureau de sondage de l’université de Louvain (KU Leuven) démontre une fois de plus ce que le B.U.B. a toujours affirmé: les Belges se sentent belges et souhaitent un pays unifié Lire la suite – Lees Meer →

Op 6 november 2014 hebben de vakbonden en 120.000 personen in de straten van Brussel voor meer en betere werkgelegenheid en sociale bescherming betoogd. De B.U.B. begrijpt de woede van de Belgische werknemers en stelt een basisinkomen evenals de afschaffing van het federalisme en de bureaucratie voor waardoor meer banen in de privésector kunnen worden gecreëerd. Tegelijkertijd veroordeelt de partij de door een honderdtal hooligans uitgelokte rellen die 36 gewonden hebben gemaakt.

Le 6 novembre 2014, les syndicats et 120.000 personnes sont descendus dans les rues de Bruxelles pour exiger plus d’emplois de meilleure qualité et plus de protection sociale. Le B.U.B. comprend la colère des travailleurs belges et propose un revenu de base pour tous ainsi que la suppression du fédéralisme et de la bureaucratie afin de pouvoir créer plus d’emplois dans le secteur privé. En même temps, le parti condamne les émeutes menées par une centaine de hooligans et qui ont fait 36 blessés. Lire la suite – Lees Meer →

Op 1 juli 2014 treedt de nieuwe, zesde (!) staatshervorming in werking. Op ongrondwettelijke wijze is de anti-Belgische particratie erin geslaagd het leven van de Belgen nog wat ingewikkelder te maken en België nog wat meer te vernielen.

Le 1er juillet 2014, la nouvelle et sixième ( !) réforme de l’Etat entre en vigueur. De facon inconstitutionnelle, la particratie antibelge a réussi à rendre la vie des Belges encore un peu plus compliquée et à démolir la Belgique un peu plus. Lire la suite – Lees Meer →

Na de overwinning van de Belgische nationale voetbalploeg tegen Algerije (2-1) in Belo Horizonte in Brazilië op 17 juni 2014 kwamen de Belgen massaal op straat om dit te vieren.

Après la victoire de l’équipe de football nationale belge face à l’Algérie (2-1) à Belo Horizonte au Brésil le 17 juin 2014, les Belges sont descendus en masse dans la rue pour la fêter.

Nach dem Sieg der nationalen Belgischen Fussballmannschaft gegen Algerien (2-1) in Belo Horizonte in Brasilien am 17. Juni 2014 sind die Belgier massiv auf die Strasse gegangen um das zu feiern. Lire la suite – Lees Meer →

Le B.U.B. souhaite une rapide refédéralisation de l’enseignement, de manière à libérer un demi-milliard d’euros pour l’enseignement en Belgique. Cette solution est indispensable autant pour rehausser le niveau et l’offre que pour rendre possible un enseignement multilingue.

De B.U.B. wil een snelle herfederalisering van het onderwijs, om zo ruim een half miljard euro vrij te maken voor het Belgisch onderwijs. Dit is noodzakelijk enerzijds om het meertalig onderwijs mogelijk te maken en anderzijds om het aanbod en de spreiding te verhogen.
Lire la suite – Lees Meer →