info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE KOST VAN HET FEDERALISME – LE COÛT DU FEDERALISME

Op het moment dat de politici minstens 10 miljard euro voor de begroting zoeken, is het misschien nuttig eens aan de kost van het taalfederalisme te herinneren…

A un moment où les politiciens cherchent au moins 10 milliards d’euros pour le budget, il est peut-être utile de rappeler le coût du fédéralisme linguistique…