info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

3 jaar B.U.B.! 175 jaar Koninkrijk België! – 3 années de B.U.B.! 175 années de Royaume de Belgique!

3 jaar B.U.B.! 175 jaar Koninkrijk België! De Belgische Unie bestaat 3 jaar. Op 5 juli 2002 richtten Hans Van de Cauter, de huidige nationale voorzitter, en drie medestanders samen de partij op te Brussel. Op 30 juni was er reeds een eerste verkennende vergadering in Leuven. Echter, reeds op 1 juli 2000 ondernam Hans …

De B.U.B. zal bij de Raad van State een klacht indienen tegen de Vlaamse regering – Le B.U.B. introduira un recours auprès du Conseil d’Etat contre le Gouvernement Flamand

De B.U.B. zal bij de Raad van State een klacht indienen tegen de Vlaamse regering Als revanche voor de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde heeft de Vlaamse Regering er niets beter op gevonden dan extra geld uit te trekken voor “Vlaamse” inwoners in de Rand rond Brussel. Deze zouden een woning krijgen als ze bewijzen 10 jaar …

FEDERALISME EN ONVEILIGHEID : ER IS EEN VERBAND

FEDERALISME EN ONVEILIGHEID : ER IS EEN VERBAND De stille mars ter ere van de vermoorde jongen Joe Van Holsbeeck, die plaats heeft gehad te Brussel op 23 april, bijna dag op dag 13 jaar na de grote mars tegen het federalisme van 1993, zal zijn sporen nalaten. De Belgische maatschappij heeft geen voeling meer …

De B.U.B. juicht de actie van Jurgen Verstrepen toe

De B.U.B. is zeer opgezet met het idee van Vlaams Belanger Jurgen Verstrepen – voormalig Zwart-Witpresentator – om de actie Mediawatch op te starten. De B.U.B. deelt namelijk dezelfde mening als Jurgen Verstrepen. Zo schreef deze laatste – citaat van de homepage van Verstrepen en van het artikel in GvA: ” Een openbare omroep, betaald …

Le BUB déplore le départ du Pape Jean-Paul II –

Le BUB déplore le départ du Pape Jean-Paul II Le défunt souverain pontif était le symbole de la tolérance et de la paix entre les Hommes et entre les pays. Ce message qui est plus que actuel dans le monde et en Belgique, est également soutenu par le B.U.B.. et nous sommes convaincus que le …