Neen aan het confederalisme van de VLD – Non au confédéralisme du VLD (08-12-02) De B.U.B. veroordeelt met klem de houding van de VLD die het confederalisme als basisprincipe heeft overgenomen. Overigens acht de B.U.B. de manier waarop deze beslissing viel volkomen antidemocratisch. 128 ja-stemmen (onder druk) volstonden op 80.000 leden. Moge de kiezer de Lire la suite – Lees Meer →

België valt langzaam uit elkaar en we zullen het geweten hebben, achteraf tenminste.Thans houdt iedereen wijselijk zijn mond. Norbert De Batselier (SP.a) heeft zopas zijn eigen “Ontwerp van Vlaamse Grondwet”, in navolging van zijn liberale collega Dewael geschreven. En, ere wie ere toekomt, in navolging van het Vlaams Blok. Impliciet wordt het Vlaams parlement zo Lire la suite – Lees Meer →

Quand un mouvement fermé est au comble de sa gloire, il amorce par après généralement une chute libre. C’est actuellement le cas du nationalisme flamand. Il plafonne. En même temps une crise sans précédent se précise en Belgique. “België barst (la Belgique, qu’elle crève) !” Tel est le cri qui résonne au sein du VLD. Lire la suite – Lees Meer →

Wanneer een gesloten beweging haar toppunt bereikt, volgt meestal haar vrije val. Dit is nu het geval voor het Vlaams-nationalisme. Het plafonneert. Tegelijkertijd lijkt er voor België een crisis die zijn weerga niet kent voor de deur te staan. “België barst!” Zo klinkt het nu dus ook binnen de VLD. Zoiets was te verwachten en Lire la suite – Lees Meer →

“Het VB eist Vlaams geld en Vlaamse welvaart in Vlaamse handen” (VB-programma)” “‘Hulp aan de derde wereld’ moet plaats ruimen voor het instellen van structurele solidariteitsverbanden tussen Noord en Zuid, net zoals binnen ons land (!) een eeuw geleden de armenbijstand overstegen werd door de sociale zekerheid” (N-VA programma) Net die SZ in ONS land Lire la suite – Lees Meer →