Media-aandacht Iedereen heeft de smadelijke nederlaag van de kleine partijen kunnen vaststellen bij de laatste verkiezingen. We merken hierbij wel op dat er partijen zijn die nooit groot zullen worden omdat ze niet over voldoende slagkracht beschikken of omdat hun ideeën systematisch overgenomen worden door andere partijen. Dit is echter niet zo voor alle kleine Lire la suite – Lees Meer →

Publicatie Is Cd&v “passé”? De verdere verkiezingsneergang van de Vlaamse Christen-democraten is bezwaarlijk verrassend te noemen. De ontkerkelijking zet zich door, religie of religieuze connotaties worden minder en minder in de politiek geduld etc… Maar de CD&V is ook kampioen in taalracisme (cf. campagne Grouwels, publicatie/persbericht) én in inconsistentie.Ter illustratie; Volgend stukje tekst komt uit Lire la suite – Lees Meer →

Nous sommes tous allés voter, la fièvre électorale a baissé et nous pouvons tirer les premières conclusions. 1. La progression des socialistes et des libéraux Honneur aux vainqueurs, les libéraux et les socialistes ont gagné ces élections. Force est de constater que toute la population belge a de nouveau plébiscité une coalition “mauve” (ce qui Lire la suite – Lees Meer →

Zo. We zijn nu met zijn allen gaan stemmen, de kieskoorts is gedaald en we kunnen de eerste conclusies trekken. 1. De opgang van paars Ere wie ere toekomt, de liberalen en socialisten hebben deze verkiezingen glansrijk gewonnen. Opmerkelijk hierbij is dat “paars” zowel in beide landsdelen gestadig groeit (wat het cliché nog eens doorprikt Lire la suite – Lees Meer →

Met vereende krachten heeft de Belgische Unie de laatste maanden, en met een toenemende intensiteit de laatste weken, campagne gevoerd. Het is een spijtige zaak dat we tot nog toe nog steeds geen eerlijke kans hebben gehad om in de media onze mening te uiten. Is dat democratie? Verkozen partijen die keer op keer in Lire la suite – Lees Meer →