belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Overstromingen in Azië – Inondations en Asie

Overstromingen in Azië De B.U.B. betuigt haar oprecht medeleven met de slachtoffers die tijdens de vloedgolven in Zuid-Oost-Azie met Kerstmis zijn gevallen. Het is een schokkende gebeurtenis en het feit dat er Belgen bij betrokken zijn, maakt het nog gevoeliger voor ons. België en de Europese Unie dienen de nodige hulp te geven aan de …

Les partis devraient donner 50 % de leurs subsides aux zones sinistrées – Partijen moeten de helft van subsidies afstaan aan rampgebieden

Les partis devraient donner 50 % de leurs subsides aux zones sinistrées Le B.U.B. lance un appel aux partis de notre pays afin qu’ils soient vraiment solidaires avec les pays d’Asie qui ont été sinistrés par le tsunami. S’ils sont vraiment touchés par la situation et s’ils veulent soutenir efficacement, ils doivent prendre des mesures …

Le bilinguisme des magistrats

Le bilinguisme des magistrats Récemment, les avocats et magistrats bruxellois ont proposé, au lieu de scinder l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de le “dédoubler” en créant des tribunaux francophones et néerlandophones. Le but est de pouvoir engager plus de juges uniligues francophones afin de résorber l’arriéré judiciaire. L’Union belge s’accorde entièrement pour dire que l’arrondissement tant …

Het forum is Antibelgisch en antidemocratisch

Het zogenaamde « Forum voor Institutionele Aangelegenheden » is zowel anti-Belgisch als antidemocratisch. Anti-Belgisch omdat het de Belgische Staat nog verder wil ontmantelen onder het mom van “homogene bevoegdheidspakketten” en van “een beter bestuur”. Nationalisten aan beide zijden van de taalgrens beheersen sedert decennia het politieke leven in ons land. Elke partij die meewerkt aan …

B.U.B. enige nationale partij – Le B.U.B. est le seul parti national

B.U.B. enige nationale partij Na het opgaan van Vivant in de VLD in het noorden van het land en het verdwijnen van Vivant in het zuiden van België blijft de B.U.B. over als de enige nationale partij. Wij gaan consequent door op de ingeslagen weg en zullen ons niet laten opslorpen door de particratie in …

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)