info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

CATALAANSE ONAFHANKELIJKHEID – L’INDEPENDANCE CATALANE

CATALAANSE ONAFHANKELIJKHEID – L’INDEPENDANCE CATALANE

bron-source: www.grenzeloos.org

bron-source: www.grenzeloos.org

EEN SLECHT IDEE VOOR CATALONIE

De Belgische Unie betreurt de beslissing die vandaag door het Catalaans Parlement werd genomen.

De onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië bedreigt de stabiliteit van Europa en is heel slecht voor de Catalaanse economie. Separatisme is een doodlopend straatje. De Europese landen moeten streven naar meer eenheid, niet naar desintegratie. Voor de rest is het natuurlijk een Catalaanse en een Spaanse zaak waar België zich niet te veel moet mee moeien.

De B.U.B. vindt ook niet dat België Catalonië moet erkennen omdat de procedure niet rechtsgeldig is verlopen en men niet eens weet of een meerderheid van de Catalanen voor de onafhankelijkheid zijn.

 

UNE MAUVAISE IDEE POUR LA CATALOGNE

L’Union Belge déplore la décision prise aujourd’hui par le parlement catalan.

La déclaration d’indépendance de la Catalogne menace la stabilité de l’Europe et est très mauvaise pour l’économie catalane. Le séparatisme est une rue sans issue. Les pays européens doivent tendre vers plus d’unité et non vers la désintégration. Pour le reste, il s’agit bien sûr d’une affaire catalane et espagnole dont la Belgique ne doit pas trop se mêler.

Le B.U.B. ne pense pas non plus que la Belgique doive reconnaître la Catalogne parce que la procédure n’a pas été valable et on ne sait même pas si une majorité de Catalans est en faveur de l’indépendance.