bron-source: www.radio1.be

bron-source: www.radio1.be

50 JAAR GELEDEN: DE BRAND IN DE INNOVATION

De B.U.B. herdenkt met veel respect voor de slachtoffers één van de grootste rampen uit de Belgische geschiedenis: de brand in de Innovation aan de Nieuwsstraat te Brussel die plaats vond op maandag 22 mei 1967 en die 325 doden heeft geëist. De juiste oorzaak van deze moordende brand is nog steeds niet gekend en de zaak werd in 1970 gerechtelijk geklasseerd. Sindsdien zijn de regels voor brandveiligheid in de Belgische gebouwen sterk verbeterd. Vele andere landen hebben het Belgisch voorbeeld gevolgd.

IL Y A 50 ANS: L’INCENDIE DE L’INNOVATION

Le B.U.B. commémore avec beaucoup de respect pour les victimes l’une des plus grandes catastrophes de l’Histoire nationale : l’incendie de l’Innovation qui a eu lieu Rue Neuve à Bruxelles le lundi 22 mai 1967 et qui coûté la vie à 325 personnes. La cause exacte de cet incendie meurtrier est toujours inconnue et l’affaire a été judiciairement classée sans suite en 1970. Depuis lors, les règles de sécurité contre l’incendie dans les bâtiments ont été fort améliorées. Bon nombre de pays dans le monde ont suivi l’exemple belge.

Post Navigation